Skip to main content Skip to main navigation

Båtforsikring

Motorskadegaranti

Vår utvidede maskinhavaridekning dekker reparasjonskostnadene for motor/ drivlinje.

Vår utvidede maskinhavaridekning dekker reparasjonskostnadene for motor/drivlinje.  

Med  motorskadegaranti  menes at forsikringen  også dekker  indre skader i drivlinje som skjer plutselig og uforutsett. Det betyr at garantien omfatter både motoren og alle komponenter som skaper framdrift, som for eksempel girkasse, drev, aksling eller propell, når skaden skjer plutselig og uforutsett til tross for riktig vedlikehold av delene. 

Motorskadegaranti dekker: 

  •  Hele motoren  
  •  Alle komponenter som skaper fremdrift  
  •  Innenborsmotorer som er yngre enn 10 år 
  •  Utenbordsmotorer som er yngre enn 6 år 
  •  I tillegg får du aldersgaranti og totalskadegaranti i vårt båtforsikringsprogram 

Motorskadegarantien  gjelder for  innenbordsmotorer som er yngre enn 10 år og for utenbordsmotorer som er yngre enn 6 år. For innenbordsmotorer er det gradvis nedtrappingen av erstatningen (aldersfradrag) etter 6 år for ny del. Arbeidspenger erstattes uten nedtrapping frem til innenbordsmotoren er 10 år gammel. 

Motorskadegarantien  forutsetter  at skaden er  dekket i henhold til forsikringsvilkårene.  Motorskadegarantien  er regulert i forsikringsvilkårene om hva forsikringen dekker. Begrensninger som gjelder spesielt for maskinhavariskade, finner du i punkt 4.1.9 og 4.1.10, samt punkt 11.6.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Contact us