Dekker båtforsikringen skader som oppstår hvis jeg låner bort båten?

Generelt vil en skadeforsikring for privateid fritidsbåt i Norge normalt omfatte båtskader som er oppstått når båten føres av en man har lånt bort båten til. Her må man sjekke sin egen forsikring om det er avtalt noe spesielt eller er egne begrensninger f.eks. knyttet til båteiers alder o.l.

Kan man låne bort båten til hvem man vil?

Normalt kan man låne bort båten til hvem man vil, så lenge båtføreren er kompetent til å føre båten og har de nødvendige sertifikater som det eventuelt er krav om.

Generelt vil en skadeforsikring for privateid fritidsbåt i Norge normalt omfatte båtskader som er oppstått når båten føres av en man har lånt bort båten til. Her må man sjekke sin egen forsikring om det er avtalt noe spesielt eller er egne begrensninger f.eks. knyttet til båteiers alder o.l.

For båtforsikring gjennom Söderberg & Partners Båtprogram er det pr. mars 2022 ikke generelle restriksjoner på hvem som kan være fører av en privateid båt, med mindre det er spesielt angitt i forsikringsbeviset, så lenge fører er kompetent og lovlig kan kjøre båten. (f.eks. mht. alder, sertifikater o.l.)

Utlån må imidlertid ikke forveksles med utleie. Utleie er ofte ikke dekket av en vanlig fritidsbåtforsikring, og vil kunne kreve egen forsikring eller utvidelse av forsikringsavtalen for å dekke nettopp dette. 

Dekkes alle skader som skjer under utlån av båten?

Normalt dekkes de samme skadene under utlån som ville vært dekket hvis du selv kjørte båten, men da med de samme krav og begrensninger som gjelder hvis du som båteier hadde vært fører av båten. 

Konsekvensene av dette er at du som båteier forsikringsmessig identifiseres med handlingene til den du har lånt bort båten til. Dette kalles identifikasjon. 

Forsikringen vil da f.eks. ikke gjelde for skader som oppstår under førers påvirkning av rusmidler eller kan bortfalle hvis fører opptrer grovt uaktsomt. Eventuelle unntak fra forsikringsdekning eller reduksjon i erstatning pga. båtførers adferd kan medføre bortfall eller reduksjon av erstatning på lik linje som det ville gjort hvis du som båteier selv hadde vært fører av båten.  

Vurder derfor nøye hvem du låner bort båten til, og vær klar over at du som båteier identifiseres med handlinger og eventuelle forsømmelser fra båtførers side når det gjelder forsikringen. Dette kan få store økonomiske konsekvenser med bortfall eller reduksjon av forsikringserstatning ved en eventuell skade under utlånet. Som båteier hjelper det ikke å hevde til forsikringsselskapet at du ikke kjente til at båtfører, som du lånte bort båten til, skulle kjøre grovt uaktsomt eller i ruspåvirket tilstand.   

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish