Utvidet motorskadegaranti

Motorskadegaranti kan utvides for inntil 15 år gamle motorer.

Båtforsikring meglet gjennom Söderberg & Partners båtprogram har motorskadegaranti som standard for inntil 6 år gamle motorer.

Motorskadegarantien kan også utvides for inntil 15 år gamle motorer som en «frivillig» betalbar tilleggsdekning til båtforsikringen for båter benyttet til privat bruk i skandinavisk farvann med forsikringssum inntil 4 millioner kroner og for motorer med inntil 1000 HK.

Ordningen gjelder ikke for motorer til jolle/lettbåt og tilbys ikke for motorer med vannjet fremdriftssystem, herunder vannscootere. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish