Dekkes forurenset drivstoff av båtforsikringen?

Vi lever med, og bruker, «forurenset» drivstoff i større eller mindre grad, noe som er helt vanlig uten at det skaper problemer for oss.

Motorinstallasjonen i en båt har drivstoff-filtre som skal skiftes regelmessig, gjerne med vannutskiller for å forhindre at partikler, slam og vann fra drivstoffet kommer inn i motoren. Det er også vanlig på båter med dieselmotorer å ha filtre med sensorer som varsler om vann i dieselfilteret og gjerne med tappemulighet for vann i bunn av filterholderen. 

Undersøkelser av dieselkvaliteten hos mange marinaer har vist at en stor andel leverte «forurenset» drivstoff i større eller mindre grad. Over tid skilles det ut stoffer som blir liggende i bunnene av dieseltanken. Ved en kontroll og analyse av drivstoffet i båten vil man derfor ofte finne smuss, partikler og vann i en drivstofftank som har vært brukt noen år. Spørsmålet blir om det er i en slik grad at det vil medføre et problem eller om vi lever fint med det.

Det er kun ved spesielle forhold at «forurensningen» utvikler seg til å bli et problem for en båtmotor ved at drivstoff tilførselen til motoren tettes av f.eks. mikrober («bakterier»), som ofte kalles dieseldyr, som utvikler seg over tid til å bli store kolonier av biofilm/slim, når det er nok tilgang til vann i tanken.

Vi har tilbudt båtforsikringer med maskinhavaridekninger i en årrekke, og vår erfaring er at forurenset drivstoff i form av f.eks. dieseldyr i hovedsak ikke medfører motorskader. Vi erfarer også at fremvekst av dieseldyr skjer i dieseltanker som har vært i bruk med «oppsamling» av smuss og vann over mange år, gjerne i båter med tanker eldre enn 8-10 år.

Kort fortalt om forurenset drivstoff og dieseldyr (mikrober)

Begrepet «forurenset drivstoff» brukes gjerne som en fellesbetegnelse for å beskrive drivstoff som ikke er helt rent, og som da kan inneholde f.eks. partikler, slam, vann eller mikroorganismer.

Mikroorganismer (bakterier, gjærsopp og muggsopp) finnes overalt, men det er når de får et miljø hvor de kan vokse og bli til store kolonier av biofilm og slim at man kaller det dieseldyr. Med vann til stede i dieseltanken så vil det på sikt kunne vokse frem større kolonier av dieseldyr. Disse finnes i grensesjiktet mellom diesel og vann, og utvikler en slimete biomasse som vil kunne gi problemer med tetting av drivstoff filtre med påfølgende motorstans som konsekvens.

I de aller fleste situasjonene utvikler eventuelle problemer som følge av forurenset drivstoff seg gradvis over tid, med mindre man f.eks. ved en feil beviselig har fylt f.eks. vann på dieseltanken. 

Hvordan kan man forebygge og kvitte seg med forurensning (dieseldyr) i drivstoffet?

Som beskrevet ovenfor lever vi med og bruker «forurenset» drivstoff i større eller mindre grad, og det er bortimot umulig å unngå at det over tid dannes partikler, slam, vann eller mikroorganismer i en dieseltank i en båt. Som beskrevet ovenfor er kondens og vann i tanken den hyppigste årsaken og dermed den største «fienden» til et drivstoff som ikke skal gi deg problemer. 

Et tips er derfor å ha så fulle tanker som mulig, spesielt i perioder med temperatursvingninger og i opplagsperioder for å forhindre at det dannes kondens i tanken som blir til vann i drivstoffet. Fulle tanker bidrar også generelt til mindre bevegelse i drivstoffet i tanken ved sjøgang som igjen bidrar til at bunnfall i tanken i mindre grad virvles opp. Har man en båt som er noen år gammel har det kanskje utviklet seg til å bli en del slam, partikler, vann eller i verste fall utviklet dieseldyr i drivstofftanken, og man må forvente at det kan bli behov for å rense drivstoff tanken. Vår erfaring er at dette typisk gjelder båter som er eldre enn 8-10 år gamle. Hvis man «leter», vil man som oftest finne «grader» av forurenset drivstoff i tanken ved en drivstoff-analyse.

Vi erfarer at analyser av drivstoff kan vise forskjellige resultater hos forskjellige tilbydere av slike analyser og dermed konkludere forskjellig. Vi erfarer også at det kan være store prisforskjeller i markedet for analyse og ikke minst for rens av drivstoff og drivstoff tanker. Vi anbefaler derfor å vurdere flere tilbydere ved behov for rensing av drivstofftank.

Dekker båtforsikringen problemer knyttet til forurenset drivstoff (dieseldyr)?

En skadeforsikring er ment å dekke ulykken, dvs. den plutselige og uforutsette skaden som skyldes en hendelse der skaden blir påført «utenfra» gjennom ytre påvirkning.

Det betyr at «feil» eller skader som utvikler seg over tid, som f.eks. gradvis forringelse, slitasje, rust/korrosjon, manglende service og vedlikehold, at noe bare slutter å virke eller at noe gradvis begynner å lekke ikke er å anse som noe som er ment å dekkes av en skadeforsikring. Forbruksartikler som f.eks. servicedeler, olje eller drivstoff, som er tema i denne artikkelen, er som sådan i hovedsak ikke dekket av en båtskade forsikring.  

Vi lever som sagt med forurenset drivstoff i større og mindre grad som beskrevet ovenfor. Forurenset drivstoff f.eks. dieseldyr er i seg selv ikke noe skade i forsikringsmessig forstand. Dieseldyr fører som oftest ikke til noen skade, men innebærer normalt at man må bytte drivstoff filtre, rense drivstoff og rense en drivstofftank, som over år har «bygget» opp smuss, partikler og vann. Bytte av filtre som er servicedeler, samt rens av drivstoff og drivstoff tank vil derfor normalt ikke være noe som dekkes av en båtskade forsikring.

Eventuell følgeskade på motor med f.eks. ødelagte dyser/injektorer kan i noen tilfeller være omfattet av en eventuell maskinhavaridekning.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish