Uklare avtaler om tidspunkt for eierskifte kan skape forsikringstrøbbel
Tidspunkt for eierskifte

Ved kjøp og salg av båt er det viktig å avtale et tydelig tidspunkt for når det faktiske eierskifte skal skje. Dette tidspunktet har betydning for forsikringen både for selger og kjøper.

- Vi erfarer dessverre at uklare avtaler om tidspunkt for eierskifte kan medføre at båten er uforsikret fordi forsikringene rett og slett er ugyldige, sier Rune Sagen, forsikringsmegler hos Söderberg & Partners. - Vi ser også en del avtaler mellom selger og kjøper som ikke er forenlig med forsikringslovgivningen og forsikringsavtalene som er inngått med forsikringsselskapet.  


Resultatet kan i begge tilfellene bety at eventuelle forsikringer vil kunne være ugyldige. Det kan medføre store økonomiske konsekvenser ved en skade.      


- Vær klar over at det er tidspunkt for juridisk overtagelse som har betydning for forsikringen og risiko-overføringen mellom selger og kjøper. Det kan være et annet tidspunkt enn når faktisk fysisk overtagelse finner sted, fortsetter Sagen. 


Unngå trøbbel

Rådet for å unngå trøbbel er å avtale skriftlig tidspunkt for juridisk overtagelse mellom selger og kjøper av båten, og avtale at kjøper tegner forsikring fra det tidspunktet. I forsikringslovverket er det imidlertid lagt til rette for en «overlappingsperiode» slik at omsetning av fritidsbåter kan foregå utenfor forsikringsselskapenes åpningstid. Dette innebærer at selgers forsikring kan være i kraft i inntil 2 uker etter at båten er overtatt (juridisk) av kjøper, med mindre kjøper har tegnet forsikring eller at det er avtalt kortere overlappingsperiode. - Er du i tvil om hvilke regler som gjelder eller hvordan dette skal løses, ta kontakt med en forsikringsrådgiver, avslutter Sagen. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish