Vi hjelper sjømatnæringen med forsikring

Sjømatnæringen er et viktig satsningsområde for oss i Söderberg & Partners. Vi har derfor knyttet til oss mye kompetanse og erfaring innen næringen. Med over 350 ansatte og kontorer spredd langs hele kysten har vi god innsikt i hva som skjer i sjømatnæringen, ikke minst i forhold til risiko og farer.  

I motsetning til mange av våre konkurrenter ønsker vi å være tilstede langs kysten og 100% tilstede der kundene er. Vi har blant annet gjort et strategisk oppkjøp av Kystmegleren som gir oss god tilstedeværelse i Nord Norge. Nå er vi langs hele kysten, men vi vil fortsette satsningen, styrke kompetansen ytterligere og være enda mer tilstede der kundene er i fremtiden.
Henrik Aasen
SALGSLEDER/ TEAMLEDER SJØMAT REGION VEST
Vi er opptatt av nærhet til kundene. Med kontorer langs hele kysten kan vi kombinere forsikringsfaglig- og lokal kompetanse med stor innkjøpskraft. Sjømatnæringen er representert der vi er og det er derfor helt naturlig at vi etablerer gode samarbeidsrelasjoner med næringen. Vi ønsker å bidra til at sjømatnæringen fortsetter å utvikle seg.
Svein Erik Sommer
CCO Næring & Offentlig / Daglig leder i Söderberg & Partners Vest

Høy kompetanse samlet i et eget sjømatteam

Vi har samlet kompetansen i et eget sjømatteam med representanter langs hele kysten.

Teamets mål er å være tilgjengelig for våre kunder og aktivt tilby rådgivning for å sikre selskapet i tilfelle uforutsette hendelser. I tillegg har vi alle en personlig interesse i næringen og ønsker å bidra til å løse dagens utfordringer.  
 
Vi setter fiskevelferd høyt, men vi er også svært bevisste på vår rolle som samarbeidspartner, der vårt hovedfokus ligger på forsikringsaspektet.  
 
Når våre kunder velger Söderberg & Partners, får de ikke bare en samarbeidspartner som har en lidenskap for næringen, men også en partner som besitter den nødvendige kompetansen for å utføre grundige risikovurderinger og sikre optimale forsikringsløsninger i et svært utfordrende marked. 

Ulike typer risiko

Biomasseforsikring er viktig for oppdretterne. Det handler om å være riktig forsikret, både mot sykdommer, lus, tap av fisk, rømning og andre ting som kan inntreffe.

 Andre viktige forsikringsområder er: 

 • Ansvarsforsikring
 • Transportforsikring
 • Forsikring av flytende utstyr
 • Personell
 • Næringsbygg
 • Avbruddsforsikring  
 • Eiendeler, varer og maskiner
 • Kredittforsikring
 • Båter
 • Prosjekt- og ansvarsforsikringer knyttet spesielt til utvikling av landbaserte prosjekt
 • Forsikringsbehov rettet mot havbruk til havs
 • Ny teknologi- og innovasjon som krever at man må tenke annerledes i henhold til risiko

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?

Nyttig å vite om sjømatnæringen

Bærekraft

For Söderberg & Partners betyr bærekraft å ta ansvar for påvirkningen vi har på miljøet. Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss i den daglige driften, i analysene, i rådgivningen og i meglingen - så vel som i administrasjonen.
Les mer om vårt bærekraftsarbeid her
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish