Söderberg & Partners AS

Söderberg & Partners AS er Nordens største selskap innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning.

0

Antall ansatte

0

Antall bedriftskunder

0

Omsetning MNOK

Nordens største

Som en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter, har vi som mål å forenkle forsikring for så vel bedrifter som privatpersoner. Våre oppdragsgivere er bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner.

Våre tjenester i Norge:

  • Forsikringsrådgivning
  • Forsikringsmegling
  • Tjenestepensjon- og HR-rådgivning
  • Medlemsforsikringer til foreningsmarkedet
  • Uavhengig skadeoppgjør og skaderådgivning
  • I Söderberg & Partners benytter vi markedets skarpeste analyse-, IT- og rådgivningsverktøy for å kunne ivareta kundenes individuelle behov.


Med en omsetning på NOK 7,5 mrd. utgjør Söderberg & Partners til sammen Nordens største forsikringsformidlerforetak, og har siden oppstarten i 2004 kunnet notere en årlig vekst som er av de sterkeste i markedet.

Konsernet har i dag 3500 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg, Storbritannia og Spania. Hovedkontoret ligger i Stockholm.

Söderberg & Partners etablerte seg i Norge i 2014 og kjøper årlig inn forsikrings- og pensjonsløsninger på vegne av våre kunder for NOK 9 mrd, noe som gjør den norske virksomheten til en av de største kjøperne av forsikring i det norske markedet. Vi er 350 ansatte i Norge, fordelt på Lysaker, Fredrikstad, Tønsberg, Kristiansand, Bryne, Bergen, Ålesund, Molde, Kristiansund, Bodø, Tromsø, Svolvær, Trondheim og Raufoss.

Söderberg & Partners er medlem i Norske Forsikringsmegleres Forening (NFF) og arbeider her med utvikling av forsikringsmeglerbransjen i Norge. Alle meglere i Söderberg & Partners skal autoriseres av NFF så snart som mulig utifra de krav som NFF stiller. Vi ser på dette som et viktig ledd i kvalitetsbyggingen av egen organisasjon. Vi er også medlem i Assurex.

Personlig

Dine unike behov og betingelser er alltid utgangspunktet for våre anbefalinger. Dette gjelder uansett om du representerer et stort børsnotert selskap eller sparer i private fond. Fra ditt første møte med oss ​​får du en personlig rådgiver som lytter til dine mål og ønsker.

Analytisk

For å støtte vårt råd har vi en omfattende analyseavdeling som vurderer alle produktene og løsningene vi tilbyr basert på et trafikklyssystem. På denne måten kan vi velge de mest fordelaktige forsikringsvilkårene, pensjonsløsningene, strukturerte produktene og fondene for deg som kunde.

Åpen

For oss i Söderberg & Partners går åpenhet og tillit hånd i hånd. Det betyr at vi er åpne med vår inntjeningsmodell. Vi legger stor vekt på å analysere og vurdere de tilgjengelige alternativene, alt for å finne de mest kostnadseffektive og beste produktene basert på dine unike behov.

Vi skal forandre forsikring

Vi skal forandre forsikring. Gjennom nytenkning, unik kompetanse og ved å stille spørsmålet «hvorfor» utfordrer vi våre samarbeidspartnere, leverandører og ansatte for hele tiden å tilføre opplevd merverdi for våre kunder.

Årsrapport 2022

Les eller last ned hele rapporten her.
Gå til rapporten

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven»), trådte i kraft 1. juli 2022. Söderberg & Partners AS («Söderberg & Partners») med tilhørende datterselskaper er omfattet av lovens virkeområde, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3.
Les rapporten her

Supplier Code of Conduct

Söderberg & Partners AS and its subsidiaries (S&P) set high standards for sustainability, quality, business integrity and ethics. This Code of Conduct for Suppliers (the “Code”) outlines our expectations for all our Suppliers, including any approved subcontractors used by our Suppliers.
Les rapporten her

Likestillingsredegjørelse - ARP

I Söderberg & Partners arbeider vi aktivt for å bekjempe diskriminering og fremme like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.
Les mer
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish