Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring gjort enkelt

Spar tid og bekymringer! Overlat jobben med å forsikre bedriften til oss.

Kontakt
oss i dag
23 89 73 89

 

Söderberg & Partners er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle tjenester. Som forsikringsmegler utfordrer vi markedet og skjerper konkurransen mellom leverandørene av forsikring. Da får du de beste vilkårene til lavest mulig pris. 

Båtliv skal nytes – det forsikrer vi!

Hvis din nye bolig har skjulte feil eller mangler

Hvis din nye bolig har skjulte feil eller mangler, kan det koste deg dyrt uten forsikring.

Cyberforsikring

I 2017 ble hele 5000 virksomheter utsatt for cyberangrep.

Ny offentlig pensjon

Internasjonal forsikring

Mange norske bedrifter har virksomhet i utlandet. Det er ikke sikkert at datterselskapet er dekket av selskapets norske forsikring.

Leierboerforsikring

Flere forsikrer seg mot leietakeransvar

Contact us