Pensjons­rådgivning

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning sitt fundament er den personlige relasjonen med sine klienter. Vi mener personlig og pedagogisk rådgivning, med åpenhet i alt vi foretar oss er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre klienter de beste anbefalingene. Hos oss settes klienten i sentrum og alle våre råd er tilpasset dine individuelle behov, målsetninger og din situasjon.

Personlig

Dine unike behov og forutsetninger er alltid utgangspunkt for våre anbefalinger. Hos oss får du en personlig rådgiver som lytter til deg og dine behov, og som er tilgjengelig for deg når det måtte være.

Analytisk

Vi skal ligge i forkant, og basere vår rådgivning på kunnskap og erfaring. Hos oss er kompetanse satt i system. Det setter oss i stand til å finne de riktige løsningene sammen med deg, som dekker dine behov på en fornuftig måte.

Åpen

For oss er åpenhet og tillit synonymer. Det betyr at vi er åpne med hvordan vi gjør jobben vår og hvordan vi tar oss betalt. Vi har en enkel og transparent forretningsmodell, vi deler vår kunnskap og involverer klienten i alle prosesser.

Personlig pensjonsrådgivning

Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til tema pensjon og sparing.

Din personlige rådgiver

Pensjon er komplekst, og det kan være vanskelig å få oversikt over hva du kan forvente å få utbetalt, det du faktisk skal leve av den dagen din yrkesaktive karriere er over og du skal innta tilværelsen som pensjonist.

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er vi opptatt av den personlige relasjonen og møtene ansikt til ansikt. Vi mener dette er nøkkelen til kompetanseoverføring, innsikt og forståelse, som vil gi et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene knyttet til din pensjon. Hos oss får du personlig rådgivning for pensjonen din, og vi hjelper deg med dine spørsmål rundt temaet.

Vi opplever i dag at informasjon og tjenester flyttes over på nettbaserte løsninger, hvor informasjonsinnhentingen overlates til deg som privatperson. Vi tror ikke det nødvendigvis løser behovet veldig mange har knyttet til et komplekst og vanskelig tema.

Dine interesser, er våre interesser!

Kun et fåtall av oss foretar et bevisst valg om hvordan pensjonskapitalen skal spares, og folk flest ligger i dag i den standardiserte profilen arbeidsgiver har valgt. 

Er dette riktig og hvilke konsekvenser kan det få for det du faktisk skal leve av som pensjonist? Hva om en personlig pensjonsrådgiver ringer og gir deg råd om din pensjon, så du er helt sikker på at dette blir ivaretatt?

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er agent for en norsk pensjonsleverandør. Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til pensjon og pensjonssparing. Vi tar utgangspunkt i din situasjon og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig plan for dine mål knyttet til din pensjon. Videre følger vi opp planen gjennom din yrkesaktive karriere, og legger til rette for at du når de målene som er satt.

Tilgjengelighet og kompetanse

Tilgjengelighet og kompetanse, i kombinasjon med gode verktøy, er sentrale drivere i vår leveranse. Vi skal ligge i front når det gjelder digitale løsninger, og vi skal ivareta den personlige relasjonen og kontakten med deg som klient. Hos oss skal du alltid føle deg trygg på at du har en personlig og kompetent pensjonsrådgiver tilgjengelig til å svare på spørsmål, og gi deg gode råd rundt din pensjonssparing.

 

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto (EPK) har kommet for å bli, og skal følge deg i ditt yrkesaktive liv fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Selv om målet er forenkling, gir EPK deg flere valgmuligheter rundt egen pensjon, noe som også øker kompleksiteten.

Verdi for deg

Vår målsetting er å skape den beste rådgivningen tilpasset dine behov, målsettinger, anbefalte aksjeandel og andre preferanser. I samarbeid med deg utarbeider vi en langsiktig plan knyttet til din pensjon, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Vi har alle individuelle preferanser og unike behov knyttet til egen pensjonsøkonomi. Endringer skjer i livet og da er det viktig å ha en personlig rådgiver som kjenner din situasjon.

Les mer om hvordan vi tilfører verdi

Rådgivningsprosessen

Med pensjon kommer kompleksitet. Derfor har Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning utviklet en systematisk rådgivningsprosess som skal ivareta den enkeltes behov, målsettinger og situasjon. Vi skal sette våre klienter i stand til å ta de beste valgene for sin pensjon.

Les mer om vår rådgivningsprosess

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med en pensjonsrådgiver?
Kontakt oss
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish