Garanti­forsikring

Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantiforsikringer til et nyttig og fleksibelt verktøy for mange bedrifter og selskap.

Garantiforsikring

Garantiforsikring er et smart alternativ til tradisjonelle bankgarantier.

Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantiforsikringer til et nyttig og fleksibelt verktøy for mange.

Vi er en uavhengig megler og fremforhandler garantiforsikringer skreddersydd din bedrift. Vi har lang erfaring og stor kompetanse på området. Vi kjenner markedet godt, og fremforhandler best mulig pris og vilkår tilpasset din bedrift og hverdag.


Fordelen med garantiforsikring:

  • Fleksibilitet
  • Frigjør selskapets eiendeler (det er ikke krav til sikkerhet)
  • Forbedrer selskapets likviditet
  • Fjerner/reduserer vektbegrensninger
  • Like sikker som en bankgaranti (og godkjent som et substitutt til dette)

De vanligste garantiene

Skreddersydde løsninger

Vi har kjennskap til alle produktene som tilbys fra alle leverandørene og sammen vil vi finne løsninger som er skreddersydd din bedrift - uavhengig av størrelse, bransje og land du selger til.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish