Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

23 mai 2024
Fra 1. juli 2024 vil det komme utvidede krav til hva som skal inkluderes i arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette er en viktig endring som arbeidsgivere bør være oppmerksomme på.

Her er de sentrale punktene som må inkluderes i arbeidsavtalen:

Lønnselementer

Arbeidsavtalen må tydelig spesifisere de ulike elementene som utgjør lønnen, samt eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke er en del av den faste lønnen. 

Arbeidstid

 Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, må arbeidsavtalen opplyse om dette.

Vaktendringer og overtid

Arbeidsavtalen skal inkludere informasjon om ordninger for vaktendringer og betaling for arbeid utover avtalt arbeidstid.

Arbeidsplass

Dersom arbeidstaker ikke har en fast arbeidsplass, må dette opplyses. Det kan være at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder eller selv velge arbeidssted.

Opphør av arbeidsforhold

 Arbeidsavtalen skal beskrive fremgangsmåten ved oppsigelse og avskjed.

Rett til kompetanseutvikling

Arbeidsavtalen må informere om arbeidstakers rett til opplæring tilbudt av arbeidsgiver. Dette kan inkludere krav på opplæring i henhold til tariffavtaler, arbeidsgiverpolicy eller lignende. Det er tilstrekkelig å gi overordnet informasjon om bedriftens opplærings- og kompetansepolitikk.

Annet betalt fravær

Eventuell rett til annet betalt fravær fra arbeidsgiver, for eksempel betalt trening i arbeidstiden.

Sosiale ytelser

Arbeidsavtalen skal opplyse om ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver administrerer og betaler for. Dette kan inkludere pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger eller foreldrepenger.

Innleiers identitet

Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, må dette fremgå av arbeidsavtalen. Identiteten til innleiebedriften skal oppgis så snart den er kjent. 
 
Det er viktig at arbeidsgivere begynner arbeidet med å oppdatere arbeidsavtalene i god tid før 1. juli 2024. 

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish