Vår rådgivnings­prosess

Med formue kommer kompleksitet. Derfor har vi utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke den enkeltes behov, målsettinger og situasjon. Samtidig vil vi dra nytte av erfaring og innovasjon innen porteføljeteori med et øye på utvikling og nytenkning innen kapital- og formuesforvaltning.

Rådgivnings­prosessen

 1. Kartlegging og analyse

  Klientens situasjon er alltid utgangspunktet for våre anbefalinger. Vi bruker mye tid på å forstå den enkeltes finansielle situasjon, samt målsettinger, ønsker og behov. Dette kan være mål man har for seg selv og familien, eller at man har fleksibilitet når man kommer til et visst punkt i livet. Derfor er det viktig å gjøre vurderinger rundt kommende likviditetsbehov også. Dette veies så mot juridiske og skattemessige forhold.

 2. Valg av strategi og portefølje

  Risikoevne og risikovilje er alltid utgangspunktet når vi sammen med klienten skal identifisere riktig investeringsstrategi, og vi bruker god tid på å finne en strategi og portefølje som den enkelte kan følge i oppgangsmarkeder så vel som turbulente markeder. De fleste investorer klarer ikke å oppnå markedets avkastning fordi de ikke holder seg til sin langsiktige plan. Sammensetningen i investeringsstrategien som vi kommer frem til skal sikre kontroll over risiko, optimal risikospredning og fleksibiliteten som passer med den enkeltes ønsker og behov.

 3. Valg av samarbeidsmodell

  Når rammeverket er fastsatt, så går man over til diskusjon og valg av samarbeidsform. Vi kan ta oss av forvaltningen, innenfor de rammene som er lagt på forhånd. Alternativt kan man ha ta del i alle beslutninger som skal tas underveis. Dette er opp til hver enkelt klient. I alle tilfeller tar vi av oss den praktiske gjennomføringen av det som skal gjøres. I dette steget er det også viktig å avklare om vi skal ha ansvaret for klientens samlede forvaltning, eller om vi skal forvalte et delmandat for klienten. Våre klienter skal oppleve samarbeidet med oss som behagelig, og at det passer med deres ønsker for samarbeidsform.

 4. Dokumentasjon

  Når vi har kommet til dette steget i prosessen, så er alt i prinsippet klart for at samarbeidet kan formaliseres. Alt blir dokumentert og presentert i en Formuesplan, som blir vårt felles styringsdokument. Det er her det står hvilken risiko vi skal styre etter, hvilken avkastning man kan forvente gitt risikobudsjettet, og hvordan forvaltningen skal gjennomføres i praksis. Vi gjennomgår alle anbefalte forvaltere og fond som den valgte investeringsstrategien består av. Vår forvalterseleksjon gir klientene våre tilgang til førsteklasses forvaltningsmiljøer.

 5. Forvaltning

  Når vi er ferdig med formalia, så starter selve forvaltningen. Først skal midlene implementeres i henhold til hva som er avtalt. Deretter får man løpende rapportering på Klientportalen (som er tilgjengelig på alle plattformer), samt periodiske rapporter. Alle klienter blir fulgt opp av sin personlige formuesrådgiver, hvor regelmessigheten av oppfølgingen avtales direkte med hver enkelt klient. Vi tar uansett kontakt når det er behov eller når det er avtalt oppfølging. Vår jobb er å påse at anbefalte forvaltere og fond oppfyller strategien som er lagt.

 6. Evaluering

  Minimum en gang i året har vi en evaluering av samarbeidet vårt sammen med klienten, hvor vi vurderer om vi skal videreføre forvaltningen i henhold til Formuesplanen som er lagt. Da vurderer man gjerne om risikovilje og -evne har endret seg, om målsettingene er de samme, og om forvaltningen innfrir forventningene. Etter hvert som investeringene utvikler seg, vil det oppstå skjevheter. Når aksjemarkedet stiger mye, vil aksjeandelen i porteføljen øke. Det er vår jobb å ta gevinster gjennom å rebalansere din portefølje, og for klienter med en avtale om aktiv forvaltning gjøres det automatisk. Å rebalansere tilbake til de strategiske vektene bidrar til å sikre disiplin i forvaltningen av din formue. Rebalansering bidrar også til både høyere avkastning og lavere volatilitet i porteføljen over tid. Hovedformålet bak å rebalansere er ikke nødvendigvis å maksimere avkastning, men heller å styre risikoen i porteføljen. I volatile tider er det spesielt viktig med disiplin i forvaltningen. Uten disiplin kan det være vanskelig å gjennomføre den forhåndsdefinerte planen.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish