Utleieforsikring

Forsikringen er en ekstra sikkerhet for utleier ut over det som gis ved ordinær depositumskonto/-garanti.

Utleieforsikring

Gjennom våre profesjonelle samarbeidspartnere på utleie av bolig til privatpersoner, tilbyr vi en utleieforsikring.

Forsikringen er en ekstra sikkerhet for utleier ut over det som gis ved ordinær depositumskonto/-garanti. Forsikringen kan kun tegnes for private leieforhold og har en egenandel på 3 eller 4 måneders husleie.

Forsikringen dekker følgende:

    • Husleietap inntil 6 måneders husleie
    • Skader på husrom utover normal slitasje på inntil kr 500 000
    • Merutgifter til utkastelse med inntil kr 30 000

Spørsmål om Utleieforsikring?

Har du spørsmål om Utleieforsikring eller er en utleiemegler/-forvalter som ønsker å innlemmes i ordningen? Ta kontakt med oss!
Send en e-post
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish