Flere velger Depositumsgaranti

Når utleieprisene stiger, setter også profesjonelle utleiere pris på å kunne tilby et alternativ til depositumskonto.

Morten Granhaug i M3 Utleie er tilbyder av profesjonell boligforvaltning i Oslo/Akershus, Buskerud/Vestfold og Hordaland, og forvalter i dag ca 1000 boliger. 

Selskapet erfarer at det er stor etterspørsel etter utleieleiligheter, uavhengig hvor de ligger, bare de er priset riktig i forhold til standard og hva som inngår i leieforholdet. Færre utleieleiligheter og mindre nybygging i Oslo, fører også til større etterspørsel av utleieboliger i Stor-Oslo/Viken. 

  • At vi kan tilby alternativ sikkerhetsløsning til leietakere har stor betydning. Vi opplever høyere etterspørsel fra studenter og yngre mennesker som ønsker å disponere «fri egenkapital» på andre ting, sier Granhaug.

Enkelt å bruke

  • I M3 Utleie AS opplever vi at det er enkelt å opprette Depositumsgaranti, da Söderberg & Partners har gode applikasjoner for å lage dokumentene. M3 Utleie AS har gode rutiner ved overlatelse av leieobjektet til leietakere, og vi har aldri opplevd problemer med krav i utstedt Depositumsgaranti etter endt leieforhold, avslutter Granhaug.
Vi opplever høyere etterspørsel fra studenter og yngre mennesker som ønsker å disponere «fri egenkapital» på andre ting.
Morten Granhaug i M3 Utleie

 

Stadig flere velger Depositumsgaranti

Vi har gjennom 2023 sett en signifikant økning i etterspørselen etter Depositumsgaranti både fra leietakere og utleiere. Det er spesielt påfallende i det private segmentet, hvor det i størst grad tradisjonelt har blitt benyttet Depositumskonto.

  • En høy prisvekst i samfunnet er nok en viktig driver for dette, ettersom leiepartene nå i større grad en tidligere ser etter mer kostnadseffektive alternativer som gir den samme, eller økt sikkerhet, sier Roy Erling Hansen i Söderberg & Partners.

Alternativ disponering av kapital

Ved å benytte Depositumsgaranti vil utleier slippe eventuell kostnad ved opprettelse av depositumskonto i bank og få tilgang til kredittsjekk av leietaker – dette får vi kontinuerlig svært positive tilbakemeldinger på fra markedet.

På den andre siden slipper leietaker å låse sine penger på en lukket konto, som gjør at man står fritt til å benytte disse pengene på sparing, innkjøp av møbler eller annet.

  • Vi ser at private leieforhold helt klart har fått opp øynene for Depositumsgaranti, og trenden er økende avslutter Hansen.

Mer informasjon

Les mer om Depositumsgaranti her

Uttalelse fra Eiendom Norge om prisveksten i leiemarkedet

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish