Depositumsgaranti for næringseiendom – en smart investering

Vi opplever større interesse rundt Depositumsgaranti for næringseiendom enn tidligere.

- Det er ikke så rart, da dette kan være gunstig på flere områder og du frigjør arbeidskapital umiddelbart, sier Marcus Engelberg i Söderberg & Partners. 

Frigjøre kapital

Tradisjonelt sett har bedrifter vært nødt til å binde opp store summer kapital i form av depositum ved inngåelse av leiekontrakter. Med dagens rentenivå er kapitalt kostbart og sikkerheten som må stilles er typisk mellom 3 – 12 måneders verdi av leien. Depositumsgaranti/husleiegaranti endrer dette ved å frigjøre denne kapitalen, som deretter kan benyttes til mer strategiske formål, som vekstinitiativer, teknologisk oppdatering eller markedsføring.  
- For de som har mulighet; så er dette derfor et veldig attraktivt grep å ta, fortsetter Engelberg.  
 

De største fordelene med depositumsgaranti

  • Frigjør kapital og bedrer likviditet
  • Administrativ effektivt 
  • Forutsigbare kostnader 
  • Raskere utleieprosesser 
  • Beskyttelse mot tap 

- Videre så beskytter også en slik garanti utleier. De får en beskyttelse mot mulige tap som følge av skader eller manglende betaling fra leietaker.  En annen fordel for utleier er at dette er enklere å administrere enn tradisjonell depositumskonto eller tilsvarende. Ofte er dette derfor en vinn-vinn løsning for begge parter, avslutter Engelberg. 
 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish