Depositums­garanti for nye samarbeids­partnere

Er du utleier eller utleieforvalter med en eiendomsportefølje som ønsker å tilby Depositumsgaranti for dine leieforhold?

Alternativ til det tradisjonelle depositumet

Depositumsgaranti er et alternativ til det tradisjonelle depositumet som underliggende sikkerhet ved private leieforhold.

Depositumsgaranti gjennom Söderberg & Partners er omfattet av husleieloven og gir utleier samme sikkerhet som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Dersom leieforholdet er sikret med en garanti, vil utleier ved et rettmessig krav få utbetaling på samme måte som ved et tradisjonelt depositumsforhold i bank. Garantien tilfredsstiller også alle standard leiekontrakter i Norge hvor leietaker er en privatperson.

Som samarbeidspartner vil du få tilgang til vår partnerportal hvor du enkelt kan bestille opp en Depositumsgaranti for leieforholdet. Her blir leietaker kredittsjekket og vi innhenter betaling fra leietaker med Vipps eller Bankkort. Garantidokumentet sendes så ut per e-post til utleiepartene.

Eventuelle krav under garantien vil bli behandlet av saksbehandlere i skadeoppgjørselskapet Claims Link AS. Våre saksbehandlere har flere års erfaring innen depositumsgaranti og gir våre samarbeidspartnere bistand i kravsprosessen. 

Kredittsjekk av leietaker

Bistand ved krav

Ingen kostnad for utleier

Nordens største forsikringsmeglerhus

Söderberg & Partners er Nordens største forsikringsmeglerhus og har levert garantier som et alternativ til depositum siden 2010. Gjennom våre profesjonelle samarbeidspartnere formidler vi sikkerhet for 20.000 leieforhold i Norge.
Les mer

Hva koster Depositumsgaranti?

Leietaker betaler en lav engangskostnad, mellom 12-16% som beregnes ut ifra størrelsen på avtalt depositum. Varigheten på Depositumsgarantien er tre år og tegnes ved inngåelse av leiekontrakten.

Priseksempel 12%

Husleie: kr 10 000,-

Depositum: kr 30 000,- (tre måneders husleie)

Kostnaden for å tegne Depositumsgaranti kr 3 600,-

Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold. 

Maks garantisum er 300 000,-

Hvem står bak garantien?

Vår garantist for Depositumsgaranti HDI Specialty SE er et av verdens største forsikringsselskaper med over 110 år med erfaring og er 175 land. Forsikringsselskapet har konsesjon av Finanstilsynet i Norge og har blant annet A+ rating hos Standard & Poor.

Depositumsgaranti er ingen forsikring

Depositumsgaranti er en selvskyldnerkausjon som betyr at dersom det forekommer en utbetaling fra garantien, vil Garantist kreve tilbake utbetalingen i sin helhet av leietaker. Utleier får kun utbetalt rettmessige krav i henhold til Husleieloven, og etter tilsvarende retningslinjer som ved et tradisjonelt depositumsforhold.

Kontakt oss

Er du utleier eller utleieforvalter og ønsker å tilby Depositumsgaranti til dine leietakere, kan du kontakte oss på telefon 971 75 808 eller per e-post.
Send e-post
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish