Skip to main content Skip to main navigation

Informasjon om

Söderberg & Partners

Konsern

Söderberg & Partners ble grunnlagt i Sverige i 2004 og er i dag en ledende leverandør av formuesforvaltning og bedriftsforsikringstjenester i Norden og Nederland.

Les mer

Forsikring

Söderberg & Partners er Nordens største selskap innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning.

Les mer

Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr. 990 317 844) tilbyr uavhengig rådgivning. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, og har konsesjon til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Les mer

Pensjonsrådgivning

Selskapet er et av våre satsningsområder som skal tilføre ytterligere verdi til ansatte hos våre bedrifts- og foreningskunder.

Les mer
Kontakt oss