Skip to main content Skip to main navigation

Om oss

Söderberg & Partners Konsern

Söderberg & Partners was founded in Sweden 2004 and is today a leading non-bank provider of wealth management and corporate insurance services in the Nordic region and the Netherlands.

Les mer

Söderberg & Partners Forsikring

Söderberg & Partners er et av Nordens største selskap innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning.

Les mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr. 990 317 844) tilbyr uavhengig rådgivning. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, og har konsesjon til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Les mer

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning

Selskapet er vårt nye satsningsområde som skal tilføre ytterligere verdi til ansatte hos våre bedrifts- og foreningskunder.

Les mer
Kontakt oss