Bærekraft

For Söderberg & Partners betyr bærekraft å ta ansvar for påvirkningen vi har på miljøet. Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss i den daglige driften, i analysene, i rådgivningen og i meglingen - så vel som i administrasjonen. Vi definerer begrepet bærekraft i tre deler; økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Som en av de ledende aktørene i finansmarkedet kan vi bidra til en mer bærekraftig utvikling på alle områder.

Ansvarlige investeringer

Hvordan kapitalen din investeres påvirker ikke bare avkastningen din, men har også potensial til å påvirke miljøet, samfunnet og arbeidsvilkårene til mennesker. Avkastning og bærekraft går hånd i hånd. Forvaltere som er flinke til å unngå risiko og finne muligheter knyttet til bærekraft, kan også skape verdi for deg som klient i Söderberg & Partners Wealth Management. 

Les mer om ansvarlige investeringer

Hvordan jobber vi med bærekraft?

Vi er bevisst på vårt ansvar og den påvirkningen vi har på miljøet. Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Vi har definerte mål som harmoniserer med FNs bærekraftsmål.
Les mer om bærekraftsrapporten her

Bærekraftsanalyser

Söderberg & Partners bærekraftsanalyser omfatter både skadeforsikringsselskap og livforsikringsselskap.

Målsettingen med analysene er å gjøre det enklere for våre kunder å hensynta bærekraft i sine valg.

Les om bærekraftsanalysene

Samarbeid

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner hvor fokus er på barn og unges helse og velvære. Her kan du lese mer om de respektive organisasjonene og deres innsats.
Les mer om våre samarbeid

Bærekrafts­policy

Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet, og vi jobber hele tiden med å bli bedre i vår daglige drift, i analysene og i rådgivningen. Vår bærekraftspolicy beskriver mer detaljert hvordan vi jobber.
Les mer

Engasjerte medarbeidere

Mange av de ansatte i Söderberg & Partners er involvert i sosiale prosjekter på ulike måter. For å oppmuntre til ytterligere engasjement tilbyr vi våre ansatte én CSR-dag per år for å jobbe med veldedighet.
Les mer

Bærekrafts-rapportering

Vi utarbeider årlig en bærekraftsrapport for å beskrive hvordan vi jobber med bærekraftspørsmål, samt hvilke mål vi ønsker å nå. Vi tror at bærekraftige strategier er avgjørende for å fortsette å skape verdier, både for våre kunder, ansatte og samfunnet for øvrig.
Les mer

Klimahub

Du kan finne flere av våre klimadata i Klimahub, som er en klimaportal utviklet av Fjordkraft. Her kan du finne klimadata for alle virksomheter i hele landet. Du kan søke opp våre klimadata ved å følge linken under.
Gå til Klimahub
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish