Bærekraftspolicy

Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet, og vi jobber hele tiden med å bli bedre i vår daglige drift, i analysene og i rådgivningen. Vår bærekraftspolicy beskriver mer detaljert hvordan vi jobber.

Bærekraftspolicy

Söderberg & Partners Group tar ansvar for den miljøpåvirkningen som følge av konsernets beslutninger og handlinger. Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet, både positivt og negativt. Vi er en del av finanssektoren som spiller en stor rolle i samfunnet, både i økonomisk utvikling og den miljømessige. Derfor streber vi etter å ta de beste miljøvalgene i vår daglige drift og vi jobber med kontinuerlige forbedringer i vår virksomhet.

Söderberg & Partners ambisjon er å ta hensyn til både de direkte og indirekte aspektene ved våre handlinger over tid og skape en god struktur for å jobbe med bærekraftspørsmål. Vi streber etter å integrere bærekraft i våre produkter og tilbud til kunder. I miljøarbeidet skal vi oppfylle de forpliktende kravene som våre interessenter stiller til oss, samt lover og forskrifter.

Söderberg & Partners har en overordnet leder for bærekraft og et bærekraftsråd, men bærekraftsarbeid er alle sitt ansvar. Våre handlinger knyttet til vårt miljøansvar er basert på våre etiske retningslinjer og vår bedriftskultur, som er basert på følgende verdier:

  • Brave

  • Helpful

  • Responsible

  • Driven

     

For Söderberg & Partners sin bærekraftspolicy betyr dette konkret følgende:

Rådgivning og ledelse

Vi tilstreber at rådgivere alltid skal ha tilgang til relevante bærekraftsanalyser. Bærekraftsanalyser og ansvarlig eierskap skal være integrerte deler av rådgivning og kapitalforvaltning.

Analyse og dialog

Dialog med produktleverandører er en viktig del av arbeidet med ansvarlige investeringer. Våre analyser er grunnlaget for dialoger med produktleverandører. Analysene brukes som et verktøy for å oppnå kontinuerlige forbedringer.

Kompetanse og bevissthet

Söderberg & Partners påvirkning er hovedsakelig indirekte, gjennom beslutningene som tas gjennom våre tjenester og gjennom vårt valg av leverandører. Vi lærer opp våre ansatte til å være velinformerte og ha god kompetanse innen bærekraft.

Energibruk og ressursforbruk

Söderberg & Partners streber hele tiden etter å redusere våre kontorers energibruk og bruk av forbruksvarer. Kjøp må følge Söderberg & Partners regler for kjøp.

Transport og reiser

Söderberg & Partners streber etter å velge de mest miljøvennlige alternativene for persontransport. Dette gjelder for eksempel å velge selskaper med stor andel grønne biler (som drives av strøm, biogass eller etanol) ved leie av drosjer. Vi velger tog fremfor fly så langt det er mulig, men fremfor alt streber vi etter å øke andelen møter som skjer via videokonferanse eller lignende. Reiser må følge Söderberg & Partners regler for reiser.

Samfunn og ansvar

Ved å ta ansvar både sosialt og miljømessig vil Söderberg & Partners bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet samtidig som de bidrar til bærekraftig lønnsomhet og en sterk merkevare. Økosystemet er nært knyttet til menneskelige handlinger og vi må jobbe for å bidra med vår del. Fellesnevneren i vårt CSR-arbeid er barn og unge.

 

Besluttet av Söderberg & Partners administrerende direktør, Gustaf Rentzhog.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish