Samarbeid

Sosialt ansvar og engasjement er viktig i Söderberg & Partners. Vårt fokus er hovedsakelig på barn og unge. Vi tror at nøkkelen til et vellykket samfunnsansvar er det personlige engasjementet!

Kirkens Bymisjon

Söderberg & Partners er stolt av å være offisiell samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon.

Som en del av dette samarbeidet har de ansatte vært med på en annerledes byvandring i Oslos gater, bidratt med å arrangere alpindag for barn og unge, skjerfaksjon, næringslivsdugnad og bøssebæredugnad under TV-aksjonen. Samarbeidet gir de ansatte i Söderberg & Partners et annerledes perspektiv og en mulighet for å gi noe tilbake til samfunnet.

Les mer om Kirkens Bymisjon

Cousins

Som et ledd i vårt CSR-arbeid (Corporate Social Responsibility) har vi inngått et samarbeid med Cousins.

Her får ungdom med flyktningbakgrunn en introduksjon til norsk arbeidsliv gjennom produksjon og salg av is. Her får jenter og gutter i alderen 18-25, i løpet at ett år i praksis, opplæring i å lage og selge is, arbeidstrening og kursing gjennom hele ansettelsesforholdet.

Cousins er Oslos første 100% Debio-sertifiserte økologiske isprodusent, men det som gjør bedriften annerledes er at den kun ansetter flyktninger som har kommet til Norge fra krig og konflikt, og er organisert som en sosial entreprenør, et eventuelt overskudd i framtiden vil gå tilbake til driften, så de kan ansette flere flyktninger. 

Du kan lese mer her:

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish