Bærekrafts­analyser

Söderberg & Partners` bærekraftsanalyser omfatter både skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. Målsettingen med analysene er å gjøre det enklere for våre kunder å hensynta bærekraft i sine valg. Samtidig ønsker vi å være med å bidra til at bransjen i enda større grad setter søkelyset på bærekraft.

Om bærekrafts­analysene

Bærekraft er en integrert del av vår virksomhet. Bærekraftsanalysene er en viktig del av Söderberg & Partners sitt bærekraftsarbeid, for å kunne ta ansvar for den indirekte påvirkningen vi har på miljøet via vår rådgivning, formidling og forvaltning.

Gode analyserte råd gjør en forskjell

I våre bærekraftsanalyser analyserer vi det underliggende bærekraftsarbeidet i hvert investerings- og forsikringsprodukt. Ved å analysere aktører i forhold til hverandre skaper vi insentiver for kontinuerlig forbedring. Analysen resulterer i en bærekraftsvurdering i henhold til Söderberg & Partners trafikklys-system: grønn, gul og rød.

2022: Første gang i Norge

Analysene gjennomføres for første gang i Norge i 2022. I tillegg til livssforsikringsselskapene har vi også gjennomført en egen analyse på skadeforsikringsselskapene.

Skadeforsikrings­selskaper

med grønn bærekraftsvurdering er gode på:

  • Bærekraft i skadeforsikring

  • Kunnskap og bevisstgjøring

  • Bærekraft i premieforvaltning

Livsforsikrings­selskaper

med grønn bærekraftsvurdering er gode på:

  • Bærekraftig investeringsprosess

  • Påvirkningsarbeid

  • Bærekraftsambisjoner og verdi

Våre vurderinger

Grønn vurdering

Vi anbefaler selskaper med grønn vurdering for kunder som vil gjøre en forskjell. Selskapene har gode forutsetninger for å bidra til en mer bærekraftig verden.

Gul vurdering

Selskaper med gul vurdering har forutsetninger for å bidra til en mer bærekraftig verden. De arbeider derimot ikke så proaktivt og målrettet som selskapene med grønn vurdering.

Rød vurdering

Selskaper med rød vurdering har begrensede forutsetninger for å bidra til en mer bærekraftig verden.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish