Hvorfor bruke forsikrings­megler?

Forsikring er et relativt abstrakt og komplekst fenomen der kunden som kjøper direkte fra produsenten ofte ikke har kunnskapen og erfaringer som kreves for å forstå produktets innhold. Det er her vi som forsikringsmegler kommer inn i bildet.

Personlig

Analytisk

Åpen

Skreddersydde forsikringsløsninger

Alle bedrifter har noen form for forsikring, som gjerne kan være krevende å holde oversikt over.

Det er mange spørsmål å forholde seg til:

  • Hvilke forsikringer trenger vi?
  • Hvilken risiko skal dekkes?
  • Hva bør prisen være?
  • Hvem er best på skadeoppgjør?

En forsikringsmegler jobber etter et helhetlig risikosyn og ser også på det som tradisjonelt ikke er forsikringsbart. Videre kan en forsikringsmegler være involvert i arbeidet med å forebygge skader, for eksempel å håndtere kontraktsmessige risikoer, eller produsere risikorapporter på industriens produksjonsenheter.

En forsikringsmegler kan også skreddersy forsikringsprodukter tilpasset en spesiell kundegruppe eller utvikle egne spesialløsninger, porteføljeprogrammer eller fasiliteter der kunder kommer sammen og har volum- og betingede fordeler ved å kjøpe forsikring sammen med andre (gruppeforsikring). Dette fører ofte til at kunder får lavere premier og bedre vilkår sammenlignet med om de hadde valgt å kjøpe bedriftsforsikringen direkte fra et forsikringsselskap.

Mange fordeler for deg

med å få eksperthjelp i forhandlingene med forsikringsselskapene. Du kan:

  • Spare tid.
  • Redusere kostnadene  knyttet til forsikring.
  •  Få hjelp til å sammenligne og tolke vilkår.

Virksomheter som bruker forsikringsmegler får også tilgang til et 
bredere tilbud, siden en del forsikringsselskap kun 
jobber gjennom meglere. 

Har du kontroll på bedriftens forsikringer?

Under- eller overforsikret?

Mange har unødvendig høye kostnader fordi bedriften er under- eller overforsikret. Å være overforsikret betyr at bedriften betaler for forsikringer eller vilkår som ikke er nødvendig. Ved underforsikring kan man risikere å betale store summer hvis det skjer en ulykke.

Et sted å begynne for å få større kontroll, er å kartlegge hvilke forsikringer bedriften betaler for i dag. Videre kan du se i vilkårene hva som dekkes i forhold til den reelle risikoen. Å prioritere dette kan være både tid- og ressurskrevende.

Behovs- og risikoanalyse av bedriften

En forsikringsmegler er din representant, og starter ofte med en behovs- og risikoanalyse for å finne riktig forsikring for din bedrift. Analysen avdekker unødvendige og nødvendige forsikringer, under- eller overforsikring og prisen som betales. Deretter sammenlignes dagens forsikringsprogram med hvilke priser og betingelser bedriften kan oppnå.

Riktig forsikring

Hvis din bedrift ikke ønsker å bruke av egne ressurser til markedsovervåkning, men likevel ønsker å sikre riktig forsikring til riktig pris, kan en forsikringsmegler gjøre denne jobben for deg. En forsikringsmegler er en objektiv tredjepart som fungerer som et bindeledd mellom forsikringsselskapet og deg som kunde. I motsetning til forsikringsselskapene er vi en objektiv part, og en forlenget arm inn i forsikringsmarkedet.

Eksperten forklarer

Forsikring og pensjon er områder som mange opplever som komplekse. Det er derfor vi eksisterer. For å hjelpe deg å gjøre det som føles vanskelig – til noe enkelt.
Gå til eksperten forklarer
Söderberg & Partners er kjennetegnet av veldig profesjonelle folk, med veldig god markedskunnskap. Det er faktisk slik at jeg ikke ville blunket når det gjelder å inngå en muntlig avtale med Söderberg & Partners fordi jeg stoler så godt på de.
Magne Skram Hegerberg
Generalsekretær, Norges Juristforbund

Forsikring forenklet

Som en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter, har vi som mål å forenkle forsikring for så vel bedrifter som privatpersoner. Våre oppdragsgivere er bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner.

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish