Hvorfor bruke forsikringsmegler?

Forsikring er et relativt abstrakt og komplekst fenomen der kunden som kjøper direkte fra produsenten ofte ikke har kunnskapen og erfaringer som kreves for å forstå produktets innhold. Det er her vi som forsikringsmegler kommer inn i bildet.

Skreddersydde forsikringsløsninger

Alle bedrifter har noen form for forsikring, som gjerne kan være krevende å holde oversikt over.

Det er mange spørsmål å forholde seg til:

  • Hvilke forsikringer trenger vi?
  • Hvilken risiko skal dekkes?
  • Hva bør prisen være?
  • Hvem er best på skadeoppgjør?

En forsikringsmegler jobber etter et helhetlig risikosyn og ser også på det som tradisjonelt ikke er forsikringsbart. Videre kan en forsikringsmegler være involvert i arbeidet med å forebygge skader, for eksempel å håndtere kontraktsmessige risikoer, eller produsere risikorapporter på industriens produksjonsenheter.

En forsikringsmegler kan også skreddersy forsikringsprodukter tilpasset en spesiell kundegruppe eller utvikle egne spesialløsninger, porteføljeprogrammer eller fasiliteter der kunder kommer sammen og har volum- og betingede fordeler ved å kjøpe forsikring sammen med andre (gruppeforsikring). Dette fører ofte til at kunder får lavere premier og bedre vilkår sammenlignet med om de hadde valgt å kjøpe bedriftsforsikringen direkte fra et forsikringsselskap.

Har du kontroll på bedriftens forsikringer?

Under- eller overforsikret?

Mange har unødvendig høye kostnader fordi bedriften er under- eller overforsikret. Å være overforsikret betyr at bedriften betaler for forsikringer eller vilkår som ikke er nødvendig. Ved underforsikring kan man risikere å betale store summer hvis det skjer en ulykke.

Et sted å begynne for å få større kontroll, er å kartlegge hvilke forsikringer bedriften betaler for i dag. Videre kan du se i vilkårene hva som dekkes i forhold til den reelle risikoen. Å prioritere dette kan være både tid- og ressurskrevende.

Behovs- og risikoanalyse av bedriften

En forsikringsmegler er din representant, og starter ofte med en behovs- og risikoanalyse for å finne riktig forsikring for din bedrift. Analysen avdekker unødvendige og nødvendige forsikringer, under- eller overforsikring og prisen som betales. Deretter sammenlignes dagens forsikringsprogram med hvilke priser og betingelser bedriften kan oppnå.

Riktig forsikring

Hvis din bedrift ikke ønsker å bruke av egne ressurser til markedsovervåkning, men likevel ønsker å sikre riktig forsikring til riktig pris, kan en forsikringsmegler gjøre denne jobben for deg. En forsikringsmegler er en objektiv tredjepart som fungerer som et bindeledd mellom forsikringsselskapet og deg som kunde. I motsetning til forsikringsselskapene er vi en objektiv part, og en forlenget arm inn i forsikringsmarkedet.

Personlig

Dine unike behov og betingelser er alltid utgangspunktet for våre anbefalinger. Dette gjelder uansett om du representerer et stort børsnotert selskap eller sparer i private fond. Fra ditt første møte med oss ​​får du en personlig rådgiver som lytter til dine mål og ønsker.

Analytisk

For å støtte vårt råd har vi en omfattende analyseavdeling som vurderer alle produktene og løsningene vi tilbyr basert på et trafikklyssystem. På denne måten kan vi velge de mest fordelaktige forsikringsvilkårene, pensjonsløsningene, strukturerte produktene og fondene for deg som kunde.

Åpen

For oss i Söderberg & Partners går åpenhet og tillit hånd i hånd. Det betyr at vi er åpne med vår inntjeningsmodell. Vi legger stor vekt på å analysere og vurdere de tilgjengelige alternativene, alt for å finne de mest kostnadseffektive og beste produktene basert på dine unike behov.

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
Norsk
Norge
Norsk