Luftfart­forsikring

Gjennom vår partner Nova Consult er vi Nordens eneste forsikringsmegler med flyforsikring som spesialitet. I over 30 år har selskapet vært stabil leverandør av luftsfarts relaterte forsikringer i Norden. 

  • Småfly
  • Helikopter
  • Biz-Jets
  • Commuter

Samarbeid med de beste i bransjen

Nova Consult megler flyforsikringer direkte til ledende europeiske forsikringsgivere. For større risiki har de samarbeidsavtale med Arthur J.Gallagher (UK) Ltd,  Lloyd’s megler, og en av de største meglerne innen  internasjonal luftfartsforsikring.

Ta kontakt

TM
Tore Moskvil
Daglig leder Nova Consult
tore@novaconsult.no
ET
Espen Thuve
Forsikringsmegler Nova Consult
espen@novaconsult.no
Helikopter over skyene

Satser på flyforsikring

Nova Consult har over 30 års unik erfaring med flyforsikring. For oss er partnerskapet en nysatsning med store muligheter i hele det nordiske markedet, sier Jan Kjetil Hvamstad, CEO i Söderberg & Partners.
Les mer om satsningen her
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish