Om oss

Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til tema pensjon og sparing.

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er et datterselskap i Söderberg & Partners konsernstruktur. Vi er agent for en norsk pensjonsleverandør og leverer individuell pensjonsrådgivning.

Gjennom tydelige og gode råd, understøttet av pedagogiske digitale verktøy, har vi et mål om å levere markedets beste pensjonsrådgivning.

Dette skal vi levere gjennom verdiene Modig, Banebrytende, Ansvarsfull og Imøtekommende.

Verdier og klientløfter

Personlig – Analytisk– Åpen

Rådgiverne hos oss jobber etter tre grunnpilarer, som skal representere det vi står for og det du som klient skal oppleve i relasjonen med oss:

Personlig

For oss er det viktig at du som klient føler deg godt ivaretatt. Du får derfor tildelt din egne personlige pensjonsrådgiver som alltid er tilgjengelig og proaktiv, og som ligger i forkant og tar initiativ når det er nødvendig.

Som klient inviteres du til årlige møter, der vi går gjennom eventuelle endringer som har påvirkning på situasjonen knyttet til din pensjon. Vi gir deg løpende råd og holder deg til enhver tid orientert om det som er relevant for din pensjonssparing.

Vi vet at pensjon og pensjonssparing kan oppleves komplekst. Derfor har vi utviklet en systematisk rådgivningsprosess som dekker hver og ens individuelle situasjon og mål. Våre digitale verktøy skal være et supplement, men skal aldri erstatte vår personlige relasjon med deg.

Analytisk

Vi skal ligge i forkant, og basere vår rådgivning på kunnskap og erfaring. Hos oss er kompetanse satt i system. Det setter oss i stand til å finne de riktige løsningene sammen med deg, som dekker dine behov på en fornuftig måte.

Åpen

For oss er åpenhet og tillit synonymer. Det betyr at vi er åpne med hvordan vi gjør jobben vår og hvordan vi tar oss betalt. Vi har en enkel og transparent forretningsmodell, vi deler vår kunnskap og involverer klienten i alle prosesser.

Verdi for deg

Vår målsetting er å skape den beste rådgivningen tilpasset dine behov, målsettinger, anbefalte aksjeandel og andre preferanser. I samarbeid med deg utarbeider vi en langsiktig plan knyttet til din pensjon, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Vi har alle individuelle preferanser og unike behov knyttet til egen pensjonsøkonomi. Endringer skjer i livet og da er det viktig å ha en personlig rådgiver som kjenner din situasjon.

Les mer om hvordan vi tilfører verdi

Rådgivningsprosessen

Med pensjon kommer kompleksitet. Derfor har Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning utviklet en systematisk rådgivningsprosess som skal ivareta den enkeltes behov, målsettinger og situasjon. Vi skal sette våre klienter i stand til å ta de beste valgene for sin pensjon.

Les mer om vår rådgivningsprosess

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med en pensjonsrådgiver?
Kontakt oss
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish