Hvordan vi tilfører verdi

Vår målsetting er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkelte klients behov, målsettinger, risikoprofil og andre preferanser. I samarbeid med våre klienter utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre klienter og de finansielle markedene lever i en verden med kontinuerlige forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid.

Hvordan vi tilfører verdi

 1. Bidra til å sikre markedsavkastning

  Den gjennomsnittlige investor klarer ikke oppnå markedets avkastning*. Det er flere årsaker til dette, blant annet kostnader, planlagt og ikke-planlagt behov for likviditet og utsettelse av beslutninger. Den viktigste årsaken er imidlertid investorenes egen adferd, som på generelt grunnlag representeres av panikksalg, overdreven kjøpelyst og forsøk på markedstiming. Noe av det viktigste vi gjør for våre klienter, er å hjelpe dem med å være tro mot sin langsiktige plan og strategi. I samarbeid med våre klienter utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre klienter og de finansielle markedene lever i en verden med konstante forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid. Vi sprer våre klienter investeringer på flere ulike aktivaklasser, der sammensetningen er tilpasset den enkeltes evne og vilje til å ta risiko. Et fornuftig og gjennomtenkt forhold til risikoen man tar er viktig for å kunne skape meravkastning. Risikospredningen i den enkeltes portefølje kan bidra til å nå avkastningskravet uten å ta for høy risiko. *"Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2021", DALBAR, INC. www.dalbar.com

 2. Riktig skattemessig organisering av verdier

  Skattehensyn er viktig når det det gjelder organiseringen av våre klienters investeringer. Vi hjelper klientene våre med å identifisere den mest gunstige skattemessige organiseringen av investeringene deres, slik at man unngår unødvendig skatt underveis og utsetter skatt til tidspunktet man skal bruke pengene som investeres dersom det er mulig.

 3. Lavere innkjøpspris hos fond og forvaltere

  Som Nordens største frittstående formuesrådgiver kan vi skape tilgang til forvaltningsmiljøer som enkeltstående investorer ellers ikke ville fått tilgang til på et selvstendig grunnlag. Vår størrelse gjør også at vi kan fremforhandle bedre betingelser enn våre klienter ville vært i stand til på egenhånd.

 4. Sikre gevinster og utnytte kjøpsmuligheter

  Ved å rebalansere porteføljene ved behov vil fordelingen mellom de ulike aktivaklassene følge den opprinnelige planen også i tiden etter at en portefølje er implementert. Våre klienter blir fulgt opp regelmessig og rebalansert etter nærmere avtale eller ved behov. Dette bidrar til å sikre disiplin i forvaltningen av den enkeltes formue.

 5. Velge fond og forvaltere som kan levere meravkastning

  Vurderingen av fondsforvaltere skjer etter en metodisk prosess. De må ha identifiserbare komparative fortrinn, og fondsforvalterne blir valgt ut på bakgrunn av en analyse av både kvalitative og kvantitative faktorer. Vi foretrekker forvaltere som spesialiserer seg på én forvalterstil, som i større grad også gir forvalter innsikt i, og forståelse av, forvalterstilens fallgruver og hvordan man best kan redusere effektene av dem. Målsettingen er å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer som har et potensial for fremtidig meravkastning.

 6. Helhetlig rådgivning

  Bak hver rådgiver finnes et team av eksperter innen alt fra analyse og investeringer til skattemessige og juridiske problemstillinger. Alle tjenester faller inn under vår paraply, noe som gjør at vi kan skape en helhetlig løsning for deg med alle de økonomiske tjenestene du trenger.

  Les mer om våre tjenester
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish