Skip to main content Skip to main navigation

Personvernerklæring

Söderberg & Partners er rådgiver og formidler av forsikringer og finansielle produkter. Dersom vi behandler dine personopplysninger skal du være trygg på at de behandles med den integritet og sikkerhet som er nødvendig. Denne personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har etter regelverket som omfatter personopplysningsloven med personvernforordningen GDPR.

Behandlingsansvarlig

Hvem er behandlingsansvarlig?

Hvem som er behandlingsansvarlig for personopplysningene beror på hvilket forretningsområde personopplysningene dine behandles innenfor. Söderberg & Partners er innenfor visse forretningsområder selv behandlingsansvarlig, mens innenfor andre forretningsområder er vi databehandler på vegne av en behandlingsansvarlig. En fullstendig oversikt finner du lengre ned på denne siden under de ulike forretningsområdene.

I de tilfellene hvor Söderberg & Partners er behandlingsansvarlig så er det én av de juridiske enhetene som inngår i konsernet Söderberg & Partners i Norge. Se «Om oss» i menylinjen for nærmere informasjon om dette. Kontaktinformasjon for det enkelte forretningsområdet finner du nærmere informasjon om under.

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Dette vil også bero på hvilket forretningsområde personopplysningene behandles innenfor. Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med behandlingen. En fullstendig oversikt finner du under de ulike forretningsområdene.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for flere formål. Først og fremst behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser og yte våre tjenester. Videre er vi etter lov forpliktet til å behandle visse personopplysninger for dokumentasjon, arkivering og rapportering. Vi har også i visse tilfeller en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester, samt å kontakte potensielle nye kunder. I tillegg til dette vil det være aktuelt å behandle personopplysninger i de tilfellene hvor du aktivt har samtykket til dette.

Hvordan beskyttes personopplysningene

Hvordan beskyttes personopplysningene mine?

Vi har innført egnede organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendig for å sikre dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet at kun personer med tjenstlig behov har tilgang til dine opplysninger, og at opplysningene er sikret i våre systemer for å ivareta dette. Våre sikkerhetstiltak er kontinuerlig under vurdering slik at dine rettigheter blir ivaretatt i takt med den teknologiske utviklingen.

Dine rettigheter

Dine rettigheter

Etter regelverket har du rett til å anmode om innsyn i de personopplysninger som behandles om deg og til å rette eventuelle feil eller ufullstendige personopplysninger som behandles om deg.

I visse tilfeller har du også rett til å be om at vi sletter eller begrenser dine personopplysninger, for eksempel at vi ikke lengre har lovlig grunnlag for behandlingen eller at du har trukket tilbake et samtykke som behandlingen er begrunnet i.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger dersom det f.eks. er tale om behandling etter våre berettigete interesser eller at vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål.

Endelig har du rett til dataportabilitet dersom vi behandler personopplysningene dine etter ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale du er part i, og behandlingen skjer automatisk. Du vil da få utlevert opplysningene dine i et maskinlesbart format, eller vi kan overføre de direkte til en annen behandlingsansvarlig etter din instruks.

Kontaktinformasjon finner du under de ulike forretningsområdene i denne personvernerklæringen. Merk at du kan bli bedt om å legitimere deg ved utøvelsen av disse rettighetene da vi må være sikre på at vi har med riktig person å gjøre. Du vil i så fall få beskjed om videre fremdrift i behandlingen av din forespørsel.

Cookies

Cookies

Vi benytter oss av cookies på våre nettsider. Cookies er en liten tekstfil med informasjon som ved oppkobling til et nettsted lagres på din datamaskin eller mobile enhet. Vårt nettsted leser deretter informasjonen i denne tekstfilen.

Vi benytter cookies for å identifisere hvilken nettleser du bruker slik at din brukeropplevelse blir så god som mulig, for å forhindre nettangrep og for å samle inn statistikk. Gjennom å benytte deg av soderbergpartners.no må du ta stilling til hvilke cookies du ønsker at vi skal kunne benytte oss av.

Nødvendige cookies

Nødvendige cookies er avgjørende for at nettsiden skal fungere som tiltenkt. Det er i vår berettigede interesse at vi kan benytte oss av slike cookies, og vår vurdering er at dette ikke går utover dine rettigheter og friheter som individ da du kan velge å ikke besøke nettsiden. Ønsker du å besøke nettsiden er disse cookiene nødvendige for å kunne vise siden som tiltenkt.

Ikke-nødvendige cookies

Ikke-nødvendige cookies er cookies vi trenger ditt samtykke til, og som du kan nekte å godta. Vi benytter oss av ulike typer cookies for disse formålene:

Preferanser – cookies som benyttes for å huske dine innstillinger som du gjør og som påvirker hvordan nettstedet ser ut eller fungerer for deg.

Statistikk – cookies som benyttes for å forstå hvordan nettstedet brukes og som dermed bidrar til vår utvikling og forbedring av nettstedet, slik at du kan få best mulig opplevelse.

Markedsføring – cookies som benyttes for å spore brukere over flere domener for at vi skal kunne fremme relevant markedsføring overfor deg på andre nettsteder eller i andre relevante kanaler.

Tredjepartscookies

Denne type cookies lagres av noen andre enn den som er ansvarlig for nettstedet. Söderberg & Partners benytter tredjepartscookies blant annet for markedsføringsformål, og for å analysere våre besøkendes bruk av vår nettside. Disse inkluderer:

Google Analytics: For registrering av anonymisert besøk- og brukerstatistikk.

Sosiale medier: Visse tredjepartscookies legges inn av sosiale medier-selskap, som f.eks. Facebook, LinkedIn og Instagram. Dette gir brukere muligheten til å dele innholdet på nettstedet ved bruk av deres linkede ikoner.

Dobbelklikk: Når du besøker vårt nettsted blir annonsecookies lagret på din enhet, så vi kan forstå at du har vært på nettstedet. Vår partner i display-annonsering, DoubleClick, lar oss deretter presentere deg for annonser når du besøker andre nettsteder basert på din interaksjon med oss. Denne annonseringsteknikken lagrer ikke personopplysninger som navn eller kontaktinformasjon. Du kan besøke www.networkadvertising.org/choices/ om du ikke vil ha annonsering fra DoubleClick eller deres partnere.

Hvordan bruker vi cookies?

Sessioncookies
Disse cookiene bruker vi for å lette din navigering på nettstedet vårt, og for å beskytte deg fra inntrengere. Sessioncookies samler ikke inn personopplysninger fra deg og forsvinner idet du stenger nettleseren.

Permanente cookies
Disse cookiene forblir i nettleseren din etter at du har stengt den. Vi bruker disse cookiene for å huske hvilke innstillinger du har gjort ved ditt besøk på nettstedet, slik at din brukeropplevelse blir så god som mulig neste gang du besøker oss.

Akseptere eller nekte cookies
Du kan når som helst slette spesifikke cookies fra din datamaskin eller mobile enhet. Du kan også deaktivere muligheten for at soderbergpartners.no lagrer cookies i din nettleser. Hjelp finnes i din nettleser. Dersom du velger å deaktivere alle cookies så vil ikke nettstedet fungere som tiltenkt.

Du kan også endre dine innstillinger for dette nettstedet ved å velge «Innstillinger for informasjonskapsler» nederst på sidene.

Underleverandører og utlevering av personopplysninger

Underleverandører og utlevering av personopplysninger

I den utstrekning underleverandører (databehandlere) brukes til behandling av personopplysninger vil det være inngått databehandleravtaler med disse som sikrer at underleverandørens behandling er i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk, samt selskapets egne standarder. Typiske kategorier av databehandlere er IT-systemer, IT-driftsleverandører og andre programvareleverandører.

I andre tilfeller vil det være nødvendig å utlevere personopplysningene dine til andre selvstendige behandlingsansvarlige for å oppfylle formålene med behandlingen. Det vil også kunne være aktuelt å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter i henhold til lov eller forskrift. Kategoriene av mottakere av dine personopplysninger vil du finne under våre ulike behandlinger av dine personopplysninger.

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger vil variere fra forretningsområde til forretningsområde, under vil du finne en nærmere beskrivelse av disse.

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er kontaktperson for en bedrift vi er forsikringsmegler for behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og stillingstittel. Vi vil også foreta nødvendig legitimasjonskontroll iht. våre rettslige forpliktelser, og vil derfor kunne behandle ditt fødselsnummer og din ID. Dersom du har bekreftet rett kopi av en signatur behandler vi din kontaktinformasjon og ditt fødselsnummer.

 

Dersom du er ansatt i en bedrift som vi er forsikringsmegler for behandler vi navn, fødselsdato og forsikringsinformasjonen. Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken.

Både forsikringsinformasjonen og bistand i skadesaker kan inneholde særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.).
 3. For å kunne administrere forsikringsforholdene (inn- og utmelding, oppfølging av skader, porteføljehistorikk o.l.).
 4. For å kunne bistå i skadesaker.
 5. For å kunne å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
 6. For å kunne markedsføre våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 7. For prospekteringsformål.
 8. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme både fra deg selv, fra din arbeidsgiver eller en annen organisasjon som du er tilknyttet i denne forbindelse.

Vi kan også innhente opplysninger fra offentlige registre, f.eks. ved prospektering.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2, 3 og 4 er for å gjennomføre en avtale som du er part i, enten direkte eller indirekte gjennom å være sikret i forsikringsavtalen. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli inngått. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, foreldelsesloven, forsikringsavtaleloven og hvitvaskingsloven. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 6, 7 og 8 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Nødvendig informasjon kan også bli delt med din arbeidsgiver i den grad dette er relevant for oppfølging av forsikringsavtalene o.l.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2, 3 og 4 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 12-22 år avhengig av hvorvidt det er en skade- eller personforsikring.

 

Etter formål 5 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 6 og 8 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

For formål 7 oppdateres og lagres personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til nye kunder. Dersom du har takket nei til et konkret tilbud vil vi slette opplysningene dine dersom det er klart at det ikke vil bli etablert et kundeforhold.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er leietaker behandler vi ditt navn, din adresse og din kontaktinformasjon. Videre behandler vi fødselsnummeret ditt og informasjon om din finansielle status for å kunne tegne garantien.

Dersom du er utleier behandler vi ditt navn, din adresse og din øvrige kontaktinformasjon.

Dersom du er kontaktperson for en bedrift, behandler vi navn og kontaktinformasjonen din.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne formidle garantiene.
 3. For å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon
 4. For markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 5. For prospekteringsformål.
 6. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv og fra kredittforetak.

Vi kan også innhente opplysninger fra offentlige registre, f.eks. ved prospektering.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1 og 2 er for å gjennomføre en avtale som du er part i. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli inngått.

Behandlingsgrunnlaget for formål 3 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven.

Behandlingsgrunnlaget for formål 4, 5 og 6 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Nødvendig informasjon kan også bli delt mellom utleier/leietaker i den grad dette er relevant for oppfølging av garantien o.l.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1 og 2 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter garantien du er en del av, hvilket er 10 år.

Etter formål 3 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 4 og 6 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

For formål 5 oppdateres og lagres personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til nye kunder. Dersom du har takket nei til et konkret tilbud vil vi slette opplysningene dine dersom det er klart at det ikke vil bli etablert et kundeforhold.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Ja, det foretas kredittsjekk dersom du ønsker å tegne en personlig garanti.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er kontaktperson for en virksomhet/et lag/en idrettsforening e.l. vi er forsikringsmegler for behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og stillingstittel. Vi vil også foreta nødvendig legitimasjonskontroll iht. våre rettslige forpliktelser, og vil derfor kunne behandle ditt fødselsnummer og din ID. Dersom du har bekreftet rett kopi av en signatur behandler vi din kontaktinformasjon og ditt fødselsnummer.

Dersom du er ansatt i eller tilhører en virksomhet/et lag/en idrettsforening e.l. som vi er forsikringsmegler for behandler vi navn, fødselsdato og forsikringsinformasjonen. Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken.

Dersom du er en privatkunde så behandler vi navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og forsikringsinformasjonen.

Både forsikringsinformasjonen og bistand i skadesaker kan inneholde særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.).
 3. For å kunne administrere forsikringsforholdene (inn- og utmelding, oppfølging av skader, porteføljehistorikk o.l.).
 4. For å kunne bistå i skadesaker.
 5. For å kunne å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
 6. For å kunne markedsføre våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 7. For prospekteringsformål.
 8. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme både fra deg selv, fra din arbeidsgiver eller en annen organisasjon som du er tilknyttet i denne forbindelse.

Vi kan også innhente opplysninger fra offentlige registre, f.eks. ved prospektering.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2, 3 og 4 er for å gjennomføre en avtale som du er part i, enten direkte eller indirekte gjennom å være sikret i forsikringsavtalen. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli inngått. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, foreldelsesloven, forsikringsavtaleloven og hvitvaskingsloven. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 6, 7 og 8 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Nødvendig informasjon kan også bli delt med din arbeidsgiver i den grad dette er relevant for oppfølging av forsikringsavtalene o.l.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2, 3 og 4 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 12-22 år avhengig av hvorvidt det er en skade- eller personforsikring.

Etter formål 5 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 6 og 8 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

For formål 7 oppdateres og lagres personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til nye kunder. Dersom du har takket nei til et konkret tilbud vil vi slette opplysningene dine dersom det er klart at det ikke vil bli etablert et kundeforhold.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er kontaktperson for en offentlig virksomhet, kommune, fylkeskommune e.l. vi er forsikringsmegler for behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og stillingstittel. Vi vil også foreta nødvendig legitimasjonskontroll iht. våre rettslige forpliktelser, og vil derfor kunne behandle ditt fødselsnummer og din ID. Dersom du har bekreftet rett kopi av en signatur behandler vi din kontaktinformasjon og ditt fødselsnummer.

Dersom du er ansatt i en offentlig virksomhet, kommune, fylkeskommune e.l. som vi er forsikringsmegler for behandler vi navn, fødselsdato og forsikringsinformasjonen. Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken.

Både forsikringsinformasjonen og bistand i skadesaker kan inneholde særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.).
 3. For å kunne administrere forsikringsforholdene (inn- og utmelding, oppfølging av skader, porteføljehistorikk o.l.).
 4. For å kunne bistå i skadesaker.
 5. For å kunne å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
 6. For å kunne markedsføre våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 7. For prospekteringsformål.
 8. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme både fra deg selv, fra din arbeidsgiver eller en annen organisasjon som du er tilknyttet i denne forbindelse.

Vi kan også innhente opplysninger fra offentlige registre, f.eks. ved prospektering.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2, 3 og 4 er for å gjennomføre en avtale som du er part i, enten direkte eller indirekte gjennom å være sikret i forsikringsavtalen. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli inngått. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, foreldelsesloven, forsikringsavtaleloven og hvitvaskingsloven. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 6, 7 og 8 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Nødvendig informasjon kan også bli delt med din arbeidsgiver i den grad dette er relevant for oppfølging av forsikringsavtalene o.l.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.
Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2, 3 og 4 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 12-22 år avhengig av hvorvidt det er en skade- eller personforsikring.

Etter formål 5 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 6 og 8 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

For formål 7 oppdateres og lagres personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til nye kunder. Dersom du har takket nei til et konkret tilbud vil vi slette opplysningene dine dersom det er klart at det ikke vil bli etablert et kundeforhold.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Boligselgerforsikring

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er boligselger samlet vi inn ditt navn, personnummer, kontaktopplysninger og informasjon om boligen du vil forsikre som du oppgir via ditt egenerklæringsskjema. Videre samler vi inn informasjon om eiendomstransaksjonen og eventuell skadehistorikk som oppstår i forsikringstiden.

Dersom du er eiendomsmegler i boligsalget samler vi inn ditt navn og kontaktopplysninger.

Dersom du er boligkjøper samler vi inn ditt navn, personnummer og kontaktopplysninger. Som nevnt samler vi også inn opplysninger om eiendomstransaksjonen og eventuell skadehistorikk som oppstår i forsikringstiden.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne utføre forsikringsmeglingsoppdraget vårt ved å skaffe til veie forsikringsdekning og følge opp ditt forsikringsforhold, herunder innhente skadedata og skadehistorikk for analyseformål og bistand.
 3. For å inngå avtalene med forsikringsselskapet og identifisere at det er riktig vedkommende som inngår avtalene. Dette vil da også gjelde boligkjøper ettersom boligkjøper vil ha rettigheter som potensiell kravstiller under forsikringen.
 4. For å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon.
 5. For markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 6. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv som enten oppgis direkte til oss eller til eiendomsmegler. Informasjon om dine forsikringsavtaler mottar vi som din forsikringsmegler fra forsikringsselskapene.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2 og 3 er for å gjennomføre kundeavtalen og forsikringsavtalen som du er part i. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli oppfylt. Skadedata og skadehistorikk innhentes for å oppfylle vårt megleroppdrag, som er å følge opp ditt forsikringsforhold og bistå i dette. Det gjelder også analyseformål ettersom det er til det beste for våre kunder. Dersom det skulle være tale om særskilte kategorier av personopplysninger i skadebistanden vil dette i så fall være for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 4 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, forsikringsavtaleloven, hvitvaskingsloven og foreldelsesloven.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 og 6 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger må utleveres til forsikringsselskapene i den grad det er nødvendig for å inngå selve forsikringsavtalen og administrere ordningen.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2 og 3 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er del av, hvilket er 12 år.

Etter formål 4 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 5 og 6 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er boligkjøper samlet vi inn ditt navn, personnummer, kontaktopplysninger og informasjon om eiendomstransaksjonen.

Dersom du er eiendomsmegler i boligsalget samler vi inn ditt navn og kontaktopplysninger.

Vi samler også inn skadehistorikk i forsikringstiden.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne utføre forsikringsmeglingsoppdraget vårt ved å skaffe til veie forsikringsdekning og følge opp ditt forsikringsforhold, herunder innhente skadedata og skadehistorikk for analyseformål og bistand.
 3. For å inngå avtalene med forsikringsselskapet og identifisere at det er riktig vedkommende som inngår avtalene.
 4. For å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon.
 5. For markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 6. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv som enten oppgis direkte til oss eller til eiendomsmegler. Informasjon om dine forsikringsavtaler mottar vi som din forsikringsmegler fra forsikringsselskapene.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2 og 3 er for å gjennomføre kundeavtalen og forsikringsavtalen som du er part i. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli oppfylt. Skadedata og skadehistorikk innhentes for å oppfylle vårt megleroppdrag, som er å følge opp ditt forsikringsforhold og bistå i dette. Det gjelder også analyseformål ettersom det er til det beste for våre kunder. Dersom det skulle være tale om særskilte kategorier av personopplysninger i skadebistanden vil dette i så fall være for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 4 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, forsikringsavtaleloven, hvitvaskingsloven og foreldelsesloven.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 og 6 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger må utleveres til forsikringsselskapene i den grad det er nødvendig for å inngå selve forsikringsavtalen og administrere ordningen.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2 og 3 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er del av, hvilket er 5 år.

Etter formål 4 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 5 og 6 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Dobbelboligforsikring

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er boligselger samlet vi inn ditt navn, personnummer, kontaktopplysninger og informasjon om boligen du vil forsikre som du oppgir via ditt egenerklæringsskjema. Videre samler vi inn informasjon om eiendomstransaksjonen.

Dersom du er eiendomsmegler i boligsalget samler vi inn ditt navn og kontaktopplysninger.

Dersom du er boligkjøper samler vi inn ditt navn, personnummer og kontaktopplysninger. Som nevnt samler vi også inn opplysninger om eiendomstransaksjonen og den finansielle informasjonen du eventuelt måtte oppgi til oss for bistand til oppfyllelse av forsikringsavtalen.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne utføre forsikringsmeglingsoppdraget vårt ved å skaffe til veie forsikringsdekning. Dette vil da også gjelde boligkjøper ettersom boligkjøper vil ha rettighetene under forsikringen.
 3. For å inngå avtalene med forsikringsselskapet og identifisere at det er riktig vedkommende som inngår avtalene. Dette vil da også gjelde boligkjøper ettersom boligkjøper vil ha rettighetene under forsikringen.
 4. For å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon.
 5. For markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 6. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv som enten oppgis direkte til oss eller til eiendomsmegler.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2 og 3 er for å gjennomføre kundeavtalen og forsikringsavtalen som du er part i. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli oppfylt.

Behandlingsgrunnlaget for formål 4 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, forsikringsavtaleloven, hvitvaskingsloven og foreldelsesloven.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 og 6 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger må utleveres til forsikringsselskapene i den grad det er nødvendig for å inngå selve forsikringsavtalen og administrere ordningen.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1 og 2 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er del av, hvilket er 12 måneder etter overtakelse.

Etter formål 4 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 5 og 6 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

 

Behandlingsansvarlig

Forsikringsselskapet

Information

Söderberg & Partners er også kontaktpunkt for forsikringsselskapene behandling av dine personopplysninger i den grad de er utlevert til forsikringsselskapet, slik at forsikringsavtalene kan inngås.

For mer informasjon om hvordan de behandler dine personopplysninger, se forsikringsvilkårene eller kontakt oss på dpo@soderbergpartners.no så vil vi bistå med dette.

Program

NHO Forsikring – bedriftskunder med ansatte

Forbundsmedlemmer – bedriftskunder med ansatte

Foreningsmedlemmer – bedriftskunder med ansatte

Innkjøpsordninger – bedriftskunder med ansatte

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Info

Se «Bedriftsforsikring».

 

Program

Fagforbund/fagforeninger - enkeltmedlemmer

Behandlingsansvarlig

Det enkelte forbund eller forening

Databehandler

Söderberg & Partners

Info

Söderberg & Partners er databehandler i disse tilfellene. Ta kontakt med ditt forbund eller forening, eller ta kontakt med oss som kan videreformidle henvendelsen.

Kontaktinformasjon S&P

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn og kontaktinformasjon, personnummer og finansiell informasjon knyttet til forsikringen.

Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken. Dersom dette skulle inkludere særskilte kategorier av personopplysninger vil dette være nødvendig å behandle også. Vi innhenter generell skadehistorikk i ditt forsikringsforhold.

Vi behandler også informasjon knyttet til anti-hvitvaskingsarbeid, som informasjon om sanksjonslister o.l.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.).
 3. For å kunne administrere forsikringsforholdene (inn- og utmelding, oppfølging av skader, porteføljehistorikk o.l.).
 4. For å kunne bistå i skadesaker.
 5. For å kunne å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
 6. For å kunne markedsføre våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 7. For prospekteringsformål.
 8. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv, enten du tar direkte kontakt med oss eller har samtykket til at en forhandler gir oss din kontaktinformasjon for å kunne gi deg et tilbud på båtforsikring. Vi mottar informasjon som nevnt fra forsikringsselskapene i oppfølgingen av ditt forsikringsforhold.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2, 3 og 4 er for å gjennomføre kundeavtalen og forsikringsavtalen som du er part i. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli oppfylt.

Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, foreldelsesloven, forsikringsavtaleloven og hvitvaskingsloven. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 6, 7 og 8 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2, 3 og 4 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 12 år.

Etter formål 5 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven.

For formål 6 og 8 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

For formål 7 oppdateres og lagres personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til nye kunder. Dersom du har takket nei til et konkret tilbud vil vi slette opplysningene dine dersom det er klart at det ikke vil bli etablert et kundeforhold.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn, adresse, kontaktinformasjon, personnummer og forsikringsinformasjon. Dette gjelder også dersom du er medforsikret eller begunstiget etter en forsikringsavtale.

Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken.

Både forsikringsinformasjonen og bistand i skadesaker kan inneholde særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

Formål

Vi behandler personopplysningene

 1. For å kunne administrere våre kundeforhold.
 2. For å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.).
 3. For å kunne administrere forsikringsforholdene (inn- og utmelding, oppfølging av skader, porteføljehistorikk o.l.).
 4. For å kunne bistå i skadesaker.
 5. For å kunne å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
 6. For å kunne markedsføre våre tjenester (se under «Marked og PR»).
 7. For prospekteringsformål.
 8. For å videreutvikle våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv eller den som har oppnevnt deg som begunstiget. Vi kan også få opplysninger om deg fra din arbeidsgiver for å kontakte deg.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for formål 1, 2, 3 og 4 er for å gjennomføre en avtale som du er part i, enten direkte eller indirekte gjennom å være sikret i forsikringsavtalen. Uten personopplysningene vil ikke avtalene kunne bli inngått. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 5 er for å oppfylle våre lovkrav etter bokføringsloven, lov om forsikringsformidling, foreldelsesloven, forsikringsavtaleloven og hvitvaskingsloven. Dersom opplysningene inkluderer særskilte kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandlingsgrunnlaget for formål 6, 7 og 8 er at vi har en berettiget interesse i å tilby, markedsføre og videreutvikle tjenestene våre, som vi har vurdert til å ikke være i strid med dine rettigheter og friheter. Se «Marked og PR» for nærmere informasjon.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser.

Vi vil kunne måtte utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter i den grad lov eller forskrift bestemmer dette.

Videre benytter vi databehandlere i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med personopplysningsregelverket. Se punktet om underleverandører for nærmere informasjon om dette.

I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Etter formål 1, 2, 3 og 4 vil opplysningene bli lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, og at krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 12-22 år avhengig av hvorvidt det er en skade- eller personforsikring.

Etter formål 5 vil lagringstiden avhenge av lovkrav etter bokføringsloven, foreldelsesloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

For formål 6 og 8 vil det være aktuelt så lenge det foreligger et kundeforhold, eller at du har samtykket til behandlingen.

For formål 7 oppdateres og lagres personopplysningene i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til nye kunder. Dersom du har takket nei til et konkret tilbud vil vi slette opplysningene dine dersom det er klart at det ikke vil bli etablert et kundeforhold.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

HR

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn, fødselsdato og kontaktinformasjon, samt all informasjon du måtte oppgi i forbindelse med søknads- og intervjuprosessen. I tillegg kan vi behandle finansiell informasjon og vandelshistorikk for et begrenset tidsrom dersom dette er relevant for stillingen.

Formål

Rekruttering og ansettelse.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv og offentlige kilder.

Behandlingsgrunnlag

I rekrutteringsprosessen behandler vi opplysningene basert på vår berettigede interesse og våre rettslige forpliktelser. Vi er avhengig av å kunne behandle personopplysningene dine for å gjennomføre rekrutteringsprosessen, og ettersom du selv har initiert prosessen anser vi vår berettigede interesse til å overstige de ulempene det medfører for deg. Du kan når som helst protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, men dette vil naturlig nok kunne begrense våre muligheter til å gjennomføre en adekvat rekrutteringsprosess med deg.

Behandlingen av vandelshistorikk og/eller dersom du oppgir helseinformasjon som er relevant for stillingen og din arbeidsutførelse vil dette være begrunnet i ditt samtykke eller vår oppfyllelse av arbeids- og sosialrett.

Dersom vi oppbevarer dine opplysninger etter endt rekrutteringsprosess, som ikke resulterte i ansettelse, så er dette fordi du har gitt ditt samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og du kan selv bestemme hva du ønsker at vi skal kunne behandle videre. Som et utgangspunkt vil all informasjonen du har oppgitt lagres dersom du samtykker, med unntak av særlige kategorier av personopplysninger.

Mottakere av opplysninger

Selskaper innad i Söderberg & Partners-konsernet.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret i perioden rekrutteringsprosessen pågår.

Dersom du samtykker til videre lagring vil vi lagre opplysningene du har oppgitt i inntil tre år etter endt rekruttering, dersom du ikke fikk tilbud om ansettelse.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Ikke for ansettelsen, men kredittsjekk og fremleggelse av vandelsattest kan foretas dersom det er relevant for stillingen. Du vil i så fall bli informert om dette.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

For formål 1 vil dette være navn, e-postadresse, stilling, telefonnummer og interesseområder. For kundeundersøkelser vil det også være hvilken relasjon du har til Söderberg & Partners.

For formål 2 vil det variere basert på hvilke tjenester vi ønsker å markedsføre eller tilby til deg. Det vil kunne være navn, kontaktinformasjon, stilling, bakgrunn, kjennskap til produktene o.l.

Formål

 1. Levere nyhetsbrev, webinarer, kundeundersøkelser o.l.
 2. Markedsføring og salg av våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme fra deg selv, men også fra andre som gir oss informasjon for å tilby tjenestene til deg.

Behandlingsgrunnlag

Påmelding til nyhetsbrev og webinarer er basert på ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av via linken som blir inkludert i alle utsendelser eller sende en e-post til news@soderbergpartners.no for endring eller sletting av informasjon.

Kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester er basert på våre berettigede interesser. Vi har vurdert at vår interesse i å optimalisere våre tjenester (f.eks. ved kundeundersøkelser) og å kunne tilby deg relevante tjenester veier tyngre enn den ulempen dette medfører for deg i form av at dine kontaktopplysninger blir delt. Dette vil også gjelde dersom du blir kontaktet uten å være kunde hos oss, med det formål om å etablere et kundeforhold. Du kan når som helst kontakte oss for å protestere mot denne behandlingen.

Endelig kan du ha samtykket til å bli kontaktet av oss for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester. Et slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss.

Mottakere av opplysninger

Selskaper innad i Söderberg & Partners-konsernet og våre databehandlere.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

For nyhetsbrev så blir personopplysningene lagret så lenge ditt samtykke er gitt.

Påmelding til webinarer blir slettet etter 3 måneder.

For markedsføring av våre tjenester så lagres personopplysningene så lenge du har et aktivt kundeforhold, og 3 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet. Dersom du ikke har et aktivt kundeforhold og dette heller ikke kommer i stand vil vi slette opplysningene dine, med mindre du samtykker til videre behandling. Har du samtykket til at vi behandler dine opplysninger så behandler vi de så lenge det er aktuelt for oss og deg at vi følger opp vår markedsføring.

For kundeundersøkelser beror dette på innholdet i undersøkelsen. Normalt vil vi analysere svarene og deretter benytte de i aggregert anonymisert form slik at funnene kan deles med samarbeidspartnere og andre uten at det er mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Mer informasjon vil foreligge i undersøkelsen du eventuelt får tilsendt.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Administrasjon av kundeforholdet og leveranse av våre tjenester

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS, org.nr. 923 569 553.

Kategorier av personopplysninger

Navn, adresse, telefon, e-postadresse, personnummer, statsborgerskap, skatteland, finansiell informasjon (pensjonskapitalbevis, pensjonssparebehov, risikoprofil, verdiutvikling av porteføljen), opplysninger relatert til kundekontroll (kopi av legitimasjon og informasjon om PEP).

Dersom du har bekreftet kopi av legitimasjon for en kunde av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS lagrer vi personopplysninger som du har oppgitt i skjemaet, herunder navn, stilling, kontaktinformasjon og fødselsnummer.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

Formål

 1. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne kontakte deg etter at du har takket ja til en rådgivningssamtale. Dersom vi inngår en kundeavtale med deg vil vi behandle personopplysningene som fremgår av kundeavtalen for å kunne administrere kundeforholdet.
 2. Vi behandler dine personopplysninger for å utføre rådgivningen og dokumentere dette i henhold til kundeavtalen.
 3. Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
 4. Dersom du ønsker dette sørger vi for at din informasjon om pensjonskapital blir tilgjengeliggjort i din visning hos din formuesforvalter i Söderberg & Partners Wealth Management.
 5. For prospekteringsformål.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra våre samarbeidspartnere som du har et kundeforhold til og som du har gitt ditt samtykke til utlevering hos, eller fra deg selv. Vi kan også innhente opplysninger fra tidligere arbeidsgivere og andre offentlige registre i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen.

Dersom du har bekreftet kopi av legitimasjon på vegne av en kunde av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS så kommer opplysningene fra deg selv.

Vi mottar også informasjon fra innskuddspensjonsforetak for å kunne følge opp ditt kundeforhold og til enhver tid kunne tilby deg de beste tjenestene.

Vi kan også innhente opplysninger fra offentlige registre eller innhente informasjon fra enkeltpersoner, f.eks. ved prospektering.

Behandlingsgrunnlag

For formål 1 og 5 er det i vår berettigede interesse å kontakte deg for å kunne tilby våre tjenester. Vi anser det ikke som noen ulempe for din del ettersom du har gitt ditt samtykke til at vår samarbeidspartner har utlevert dine kontaktopplysninger, eventuelt at de opplysningene vi selv har samlet inn for å følge opp leads er behandles i et så begrenset omfang.

For formål 2 behandler vi personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser med deg etter at en kundeavtale er på plass, herunder for å levere og dokumentere våre tjenester.

For formål 3 behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre lovkrav etter blant annet hvitvaskingsloven og andre relevante lover og forskrifter.

For formål 4 er informasjon om din pensjonskapital i din visning hos Söderberg & Partners Wealth Management basert på ditt samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake.

Mottakere av opplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert for disse formålene i den grad du selv har samtykket til dette, eller at vi er forpliktet til utleveringen etter lov eller forskrift.

For forvaltning av din pensjonskapital, se under.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Dersom et avtaleforhold ikke kommer i stand vil vi slette personopplysningene dine.

Dersom du har et avtaleforhold med oss vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge du har et kundeforhold hos oss. Etter avsluttet kundeforhold vil vi oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne dokumentere utførelsen av tjenesten og oppfylle våre lovforpliktelser. Relevant lovgivning i den forbindelse er blant annet foreldelsesloven, bokføringsloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Administrasjon av kundeforholdet og leveranse av våre tjenester

Behandlingsansvarlig

Duvi AS, org. nr. 911 898 411.

Databehandler

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS

Info

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er agent for Duvi. Duvi driver virksomhet basert på kollektiv innskuddspensjon. For at Duvi skal kunne forvalte din pensjonskapital trenger Duvi nødvendige personopplysninger. Se duvi.no for nærmere informasjon om deres behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon S&P

pensjon@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners Wealth Management

Kategorier av personopplysninger

Kontaktinformasjon: Dersom du er kundens kontaktperson eller en privatkunde (en kunde som er en fysisk person) vil vi samle inn og behandle ditt fulle navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og yrke. Vi behandler din kontaktinformasjon når vi yter forvaltningstjenester og tilleggstjenester fordi det er nødvendig for å etablere og administrere vårt kundeforhold til deg, og for å oppfylle avtalen(e) vi har inngått med deg.

Legitimasjonskontroll: Vi utfører legitimasjonskontroll mv. og innhenter dokumentasjon som bekrefter kundens identitet og utfører fullmakts- eller representasjonskontroll. Söderberg & Partners WM behandler disse personopplysningene for å oppfylle sine plikter etter lovgivningen vedrørende tiltak mot hvitvasking av penger.

Finansiell stilling, risikovilje, mål, kunnskap og erfaring: For en trygg og helhetlig investeringsrådgivning forutsettes det at Söderberg & Partners WM innhenter informasjon om kundens finansielle plasseringer, økonomisk situasjon, personlig forhold, investeringsmål og risikovillighet. Opplysningene føres inn i formuesplanen som er personlig utarbeidet for hver kunde. Vi behandler disse personopplysningene for å oppfylle kravet til å utføre egnethetstest etter verdipapirhandelloven § 10-15.

Transaksjoner og innestående på klientkonto: Vi behandler opplysninger om kundens transaksjoner og innestående på klientkonto. Vi behandler disse opplysningene fordi det er nødvendig for å oppfylle Söderberg & Partners WMs rettslige forpliktelser.

Formål

 1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 2. For å levere vår tjeneste. For dette bruker vi teknisk informasjon.
 3. For fakturering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 4. For å administrere ditt kundeforhold. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon.
 5. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.
 6. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.
 7. For å gi deg markedsføring og innhold på våre nettsider, blogg og sosiale medier. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.
 8. For å forbedre våre varer og tjenester. For dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.
 9. For prospektering. Vi vil samle inn opplysninger om potensielle kunder, for eksempel i forbindelse med dokumentasjon av møter vi har hatt. For dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon og utdanning og investeringshistorikk.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv, offentlige kilder og referanser.

Behandlingsgrunnlag

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4, og 5 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven, verdipapirhandelloven og bokføringsloven). Det rettslige formålet for punkt 6, 7 og 8 vil være basert på samtykke. Det rettslige grunnlaget for formål 9 er vår legitime interesse i forretningsutvikling.

Mottakere av opplysninger

Dine personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter, og til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett. Dersom vi utfører forvaltningstjenester- og investeringsrådgivning til deg, kan dine personopplysninger også kunne utleveres til markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve slik utlevering i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt av disse organer.

Söderberg & Partners WM kan gi sine tjenesteleverandører tilgang til personopplysninger dersom de yter tjenester som vedlikehold, drift eller andre tekniske løsninger til Söderberg & Partners WM. For å sikre dine rettigheter etter norsk personvernlovgivning har Söderberg & Partners WM inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører som kan få tilgang til eller behandle personopplysninger på vegne av Söderberg & Partners WM. Våre tjenesteleverandører har ikke rett til å bruke personopplysningene for andre formål enn de som fremgår av denne Personvernerklæringen. Våre tjenesteleverandører har en tilsvarende plikt til å inngå databehandleravtaler med sine tjenesteleverandører (underdatabehandlere) som sikrer at underdatabehandlere pålegges de samme forpliktelsene som gjelder for våre tjenesteleverandører.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for:

Personopplysningene angitt i punkt om investeringsprodukter og- tjenester i Personvernerklæringen vil bli behandlet og lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, samt i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen, hvitvaskingslovgivningen og verdipapirhandelloven.

Personopplysningene vi behandler for markedsføringsformål vil oppbevares så lenge det foreligger et kundeforhold. Vi anser det for å foreligge et slikt forhold så lenge du i løpet av de siste 12 månedene har mottatt en investeringstjeneste eller et investeringsprodukt fra oss, eller på andre måter har vært i kontakt med oss. Merk imidlertid at vi ikke er forpliktet til å slette dine personopplysninger dersom de er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Det foretas ingen automatiserte beslutninger.

Lydopptak av telefonsamtaler

Vi gjør oppmerksom på at Söderberg & Partners WM tar lydopptak av alle telefonsamtaler med potensielle kunder og kunder som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum fem år i henhold til verdipapirhandelloven. Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed av compliance i Söderberg & Partners WM. Din formuesforvalter kan i særskilte tilfeller gjennomgå et lydopptak i kontrolløyemed, dersom det er uklarhet om detaljer i samtalen som kan påvirke investeringstjenesten/rådet. Compliance mottar melding om avlytting og det blir loggført. Söderberg & Partners WM kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Mer informasjon om lydopptak finner du her.

Kontaktinformasjon

personvern@soderbergpartnerswealth.no
Telefonnummer: 22 44 77 00
Reservasjon mot telefonmarkedsføring

Reservasjon mot telefonmarkedsføring

Vi gjør oppmerksom på at man kan reservere seg mot telefonmarkedsføring, se nærmere informasjon hos Brønnøysundregistrene.

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Söderberg & Partners har utnevnt et personvernombud for de fleste forretningsområder, se over for detaljert informasjon. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling så kan du ta kontakt personvernombudet på dpo.norway@soderbergpartners.com eller sende oss et brev til:

Söderberg & Partners
Att: Personvernombud
Postboks 324
1326 LYSAKER

Dersom du er kunde hos Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS ber vi deg om å ta kontakt på pensjon@soderbergpartners.no, eller sende brev til ovennevnte adresse med ATT: Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS.

Dersom du er kunde hos Söderberg & Partners Wealth Management ber vi deg om å ta kontakt på personvern@soderbergpartnerswealth.no eller ringe 22 44 77 00.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, og den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen finner du på våre nettsider.

Personvernerklæringen ble sist endret i desember 2020.

Kontakt oss