Skip to main content Skip to main navigation

Personvernerklæring

Söderberg & Partners er rådgiver og formidler av forsikringer og finansielle produkter. Dersom vi behandler dine personopplysninger skal du være trygg på at de behandles med den integritet og sikkerhet som er nødvendig. Denne personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har etter regelverket som omfatter personopplysningsloven med personvernforordningen GDPR.

Behandlingsansvarlig

Hvem er behandlingsansvarlig?

Hvem som er behandlingsansvarlig for personopplysningene beror på hvilket forretningsområde personopplysningene dine behandles innenfor. Söderberg & Partners er innenfor visse forretningsområder selv behandlingsansvarlig, mens innenfor andre forretningsområder er vi databehandler på vegne av en behandlingsansvarlig. En fullstendig oversikt finner du lengre ned på denne siden under de ulike forretningsområdene.

I de tilfellene hvor Söderberg & Partners er behandlingsansvarlig så er det én av de juridiske enhetene som inngår i konsernet Söderberg & Partners i Norge. Se «Om oss» i menylinjen for nærmere informasjon om dette. Kontaktinformasjon for det enkelte forretningsområdet finner du nærmere informasjon om under.

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Dette vil også bero på hvilket forretningsområde personopplysningene behandles innenfor. Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med behandlingen. En fullstendig oversikt finner du under de ulike forretningsområdene.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for flere formål. Først og fremst behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser og yte våre tjenester. Videre er vi etter lov forpliktet til å behandle visse personopplysninger for dokumentasjon, arkivering og rapportering. Vi har også i visse tilfeller en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester, samt å kontakte potensielle nye kunder. I tillegg til dette vil det være aktuelt å behandle personopplysninger i de tilfellene hvor du aktivt har samtykket til dette.

Hvordan beskyttes personopplysningene

Hvordan beskyttes personopplysningene mine?

Vi har innført egnede organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendig for å sikre dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet at kun personer med tjenstlig behov har tilgang til dine opplysninger, og at opplysningene er sikret i våre systemer for å ivareta dette. Våre sikkerhetstiltak er kontinuerlig under vurdering slik at dine rettigheter blir ivaretatt i takt med den teknologiske utviklingen.

Dine rettigheter

Dine rettigheter

Etter regelverket har du rett til å anmode om innsyn i de personopplysninger som behandles om deg og til å rette eventuelle feil eller ufullstendige personopplysninger som behandles om deg.

I visse tilfeller har du også rett til å be om at vi sletter eller begrenser dine personopplysninger, for eksempel at vi ikke lengre har lovlig grunnlag for behandlingen eller at du har trukket tilbake et samtykke som behandlingen er begrunnet i.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger dersom det f.eks. er tale om behandling etter våre berettigete interesser eller at vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål.

Endelig har du rett til dataportabilitet dersom vi behandler personopplysningene dine etter ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale du er part i, og behandlingen skjer automatisk. Du vil da få utlevert opplysningene dine i et maskinlesbart format, eller vi kan overføre de direkte til en annen behandlingsansvarlig etter din instruks.

Kontaktinformasjon finner du under de ulike forretningsområdene i denne personvernerklæringen. Merk at du kan bli bedt om å legitimere deg ved utøvelsen av disse rettighetene da vi må være sikre på at vi har med riktig person å gjøre. Du vil i så fall få beskjed om videre fremdrift i behandlingen av din forespørsel.

Cookies

Cookies

Söderberg & Partners samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.soderbergpartners.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Opplysningene som samles inn kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. Vi samler først inn hele IP adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Söderberg & Partners til andre aktører.

Verktøyet er satt opp slik at informasjonskapsler ikke lagres eller behandles. Vi respekterer også innstillinger for «Do Not Track» i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for «Do Not Track» er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

I tillegg lagrer vi søkeord som brukes på siden for å kunne optimalisere våre tjenester, men kun i aggregert form.

Underleverandører og utlevering av personopplysninger

Underleverandører og utlevering av personopplysninger

I den utstrekning underleverandører brukes til behandling av personopplysninger vil det være inngått databehandleravtaler med disse som sikrer at underleverandørens behandling er i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk, samt selskapets egne standarder.

Vi kan være forpliktet til å utlevere dine personopplysninger etter lov eller forskrift til offentlige myndigheter.

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger vil variere fra forretningsområde til forretningsområde, under vil du finne en nærmere beskrivelse av disse.

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er kontaktperson for et selskap vi er forsikringsmegler for behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og stillingstittel. Vi vil også foreta nødvendig legitimasjonskontroll iht. våre rettslige forpliktelser, og vil derfor kunne behandle ditt personnummer og ID. Dersom du er ansatt i et firma som vi er forsikringsmegler for behandler vi navn, fødselsdato og forsikringsinformasjonen. Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å kunne administrere våre kundeforhold, for å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.), administrere forsikringsforholdene og bistå i skadesaker. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme både fra deg selv, fra din arbeidsgiver eller en annen organisasjon som du er tilknyttet i denne forbindelse

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av en avtale med oss eller din arbeidsgiver/organisasjon så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne tilby de tjenestene vi er forpliktet til gjennom avtale, som du nyter godt av via din arbeidsgiver/organisasjon. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 10-20 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er leietaker behandler vi ditt navn, din adresse og din kontaktinformasjon. Videre behandler vi informasjon om din finansielle status for å kunne tegne garantien.

Dersom du er utleier behandler vi ditt navn, din adresse og din kontaktinformasjon.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å kunne administrere våre kundeforhold og for å kunne formidle garantiene. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv og fra kredittforetak.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter garantiavtalen, hvilket er 10 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Ja, det foretas kredittsjekk dersom du ønsker å tegne en personlig garanti.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Dersom du er kontaktperson for et selskap vi er forsikringsmegler for behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og stillingstittel. Vi vil også foreta nødvendig legitimasjonskontroll iht. våre rettslige forpliktelser, og vil derfor kunne behandle ditt personnummer og ID. Dersom du er ansatt i et firma som vi er forsikringsmegler for behandler vi navn, fødselsdato og forsikringsinformasjonen. Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken. Dersom du er en privatkunde så behandler vi navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og forsikringsinformasjonen.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å kunne administrere våre kundeforhold, for å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.), administrere forsikringsforholdene og bistå i skadesaker. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kan komme både fra deg selv, fra din arbeidsgiver eller en annen organisasjon som du er tilknyttet i denne forbindelse.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Dersom vi behandler personopplysninger om deg uten at du er del av en avtale med oss eller din arbeidsgiver/organisasjon så har vi en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne tilby de tjenestene vi er forpliktet til gjennom avtale, som du nyter godt av via din arbeidsgiver/organisasjon. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 10-20 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Program

Boligselgerforsikring

Behandlingsansvarlig

Forsikringsgiver

Databehandler

Söderberg & Partners

Info

Söderberg & Partners formidler boligselgerforsikringen. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapet/forsikringsselskapene den aktuelle polisen tegnes i. Se vilkårene for fullstendig informasjon, eller ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon S&P

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

 

Program

Boligkjøperforsikring

Behandlingsansvarlig

Forsikringsgiver

Databehandler

Söderberg & Partners

Info

Söderberg & Partners formidler boligkjøperforsikringen. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapet/forsikringsselskapene den aktuelle polisen tegnes i. Se vilkårene for fullstendig informasjon, eller ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon S&P

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

 

Program

Dobbelboligforsikring

Behandlingsansvarlig

Forsikringsgiver

Databehandler

Söderberg & Partners

Info

Söderberg & Partners formidler dobbelboligforsikringen. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapet/forsikringsselskapene den aktuelle polisen tegnes i. Se vilkårene for fullstendig informasjon, eller ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon S&P

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Program

NHO Forsikring
Forbundsmedlemmer
Foreningsmedlemmer

Behandlingsansvarlig

Det enkelte forbund eller forening

Databehandler

Söderberg & Partners

Info

Söderberg & Partners er databehandler i disse tilfellene. Ta kontakt med ditt forbund eller forening, eller ta kontakt med oss som kan videreformidle henvendelsen.

Kontaktinformasjon S&P

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn og kontaktinformasjon, fødselsdato/personnummer og finansiell informasjon knyttet til forsikringen. Dersom vi bistår i en skadesak vil vi også behandle nødvendige opplysninger som kontaktinformasjon og detaljene i skadesaken. Vi behandler også informasjon knyttet til anti-hvitvaskingsarbeid, som informasjon om sanksjonslister o.l.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å kunne gi deg tilbud på båtforsikring, administrere et inngått kundeforhold, for å kunne plassere forsikringene på dine vegne og for å bistå i skadesaker. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv, enten du tar direkte kontakt med oss eller har samtykket til at en forhandler gir oss din kontaktinformasjon for å kunne gi deg et tilbud på båtforsikring.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen, hvilket er 10 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn, adresse, kontaktinformasjon, personnummer og forsikringsinformasjon. Dette gjelder også dersom du er medforsikret eller begunstiget etter en forsikringsavtale.

Formål

Vi behandler personopplysningene for å kunne administrere våre kundeforhold, for å kunne formidle forsikringsmeglingstjenestene (kartlegge, avgrense, innhente informasjon, analyser, anbudsprosesser o.l.), administrere forsikringsforholdene og bistå i skadesaker. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle våre lovkrav til dokumentasjon, samt til å gjennomføre markedsføring av våre tjenester (se under «Marked og PR»).

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg selv eller den som har oppnevnt deg som begunstiget.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser samt for å oppfylle våre lovkrav, og vi er avhengig av å behandle personopplysninger dersom vi skal kunne levere våre tjenester. Vi har videre en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester.

Mottakere av opplysninger

Dine opplysninger kan bli utlevert til forsikringsselskap i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser. Videre benytter vi underleverandører i vår behandling, hvor mottakerne i hovedsak er innenfor EU/EØS. Dersom det er mottakere som er utenfor EU/EØS så er dette i overensstemmelse med regelverket. Se for øvrig punktet om underleverandører. I tillegg vil opplysninger kunne bli delt innad i Söderberg & Partners-konsernet for markedsføringsformål.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret så lenge krav kan gjøres gjeldende etter forsikringsavtalen du er en del av, hvilket er 10-20 år.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

HR

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler ditt navn, fødselsdato og kontaktinformasjon, samt all informasjon du måtte oppgi i forbindelse med søknads- og intervjuprosessen. I tillegg kan vi behandle finansiell informasjon dersom dette er relevant for stillingen.

Formål

Rekruttering og ansettelse.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv og offentlige kilder.

Behandlingsgrunnlag

I rekrutteringsprosessen behandler vi opplysningene basert på vår berettigede interesse og våre rettslige forpliktelser. Vi er avhengig av å kunne behandle personopplysningene dine for å gjennomføre rekrutteringsprosessen, og ettersom du selv har initiert prosessen anser vi vår berettigede interesse til å overstige de ulempene det medfører for deg. Du kan når som helst protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, men dette vil naturlig nok kunne begrense våre mulighetere til å gjennomføre en adekvat rekrutteringsprosess med deg.

Dersom vi oppbevarer dine opplysninger etter endt rekrutteringsprosess så er dette fordi du har gitt ditt samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Mottakere av opplysninger

Selskaper innad i Söderberg & Partners-konsernet.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene blir lagret i perioden rekrutteringsprosessen pågår. Dersom du samtykker til videre lagring vil vi lagre opplysningene du har oppgitt i inntil tre år etter endt rekruttering, dersom du ikke fikk tilbud om ansettelse.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Ikke for ansettelsen, men kredittsjekk kan foretas dersom det er relevant for stillingen. Du vil i så fall bli informert om dette.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners

Kategorier av personopplysninger

E-postadresse. I den grad du ønsker å opplyse det vil vi også behandle navn, stilling, telefonnummer og interesseområder.

Formål

Levere nyhetsbrev, webinarer, kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv.

Behandlingsgrunnlag

Påmelding til nyhetsbrev og webinarer er basert på ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av via linken som blir inkludert i alle utsendelser eller sende en e-post til news@soderbergpartners.no for endring eller sletting av informasjon.

Kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester er basert på våre berettigede interesser. Vi har vurdert av vår interesse i å optimalisere våre tjenester i form av undersøkelser og å kunne tilby deg relevante tjenester veier tyngre enn den ulempen dette medfører for deg i form av at dine kontaktopplysninger blir delt. Du kan når som helst kontakte oss for å protestere mot denne behandlingen.

Mottakere av opplysninger

Selskaper innad i Söderberg & Partners-konsernet.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

For nyhetsbrev så blir personopplysningene lagret så lenge ditt samtykke er gitt. Påmelding til webinarer blir slettet etter 3 måneder. For kundeundersøkelser og markedsføring av våre tjenester så lagres personopplysningene så lenge du har et aktivt kundeforhold, og 3 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Administrasjon av kundeforholdet og leveranse av våre tjenester

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS, org.nr. 923 569 553.

Kategorier av personopplysninger

Navn, adresse, telefon, e-postadresse, personnummer, statsborgerskap, skatteland, finansiell informasjon (pensjonskapitalbevis, pensjonssparebehov, risikoprofil, verdiutvikling av porteføljen), opplysninger relatert til kundekontroll (kopi av legitimasjon og informasjon om PEP).

Dersom du har bekreftet kopi av legitimasjon for en kunde av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS lagrer vi personopplysninger som du har oppgitt i skjemaet, herunder navn, stilling, kontaktinformasjon og fødselsnummer.

Formål

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne kontakte deg etter at du har takket ja til en rådgivningssamtale. Dersom vi inngår en kundeavtale med deg vil vi behandle personopplysningene som fremgår av kundeavtalen for å kunne administrere kundeforholdet.

Vi behandler videre dine personopplysninger for å utføre rådgivningen og dokumentere dette i henhold til kundeavtalen, samt for å oppfylle våre lovforpliktelser.

Vi vil også, dersom du ønsker dette, sørge for at din informasjon om pensjonskapital blir tilgjengeliggjort i din visning hos din formuesforvalter i Söderberg & Partners Wealth Management.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra våre samarbeidspartnere som du har et kundeforhold til og som du har gitt ditt samtykke til utlevering hos, eller fra deg selv. Vi kan også innhente opplysninger fra tidligere arbeidsgivere og andre offentlige registre i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen.

Dersom du har bekreftet kopi av legitimasjon på vegne av en kunde av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS så kommer opplysningene fra deg selv.

Vi mottar også informasjon fra innskuddspensjonsforetak for å kunne følge opp ditt kundeforhold og til enhver tid kunne tilby deg de beste tjenestene.

Behandlingsgrunnlag

Når vi kontakter deg forut for at vi har en kundeavtale på plass så er det i vår berettigede interesse å kontakte deg for å kunne tilby våre tjenester, og det anses ikke som noen ulempe for din del ettersom du har gitt ditt samtykke til at vår samarbeidspartner har utlevert dine kontaktopplysninger.

Vi behandler personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser med deg etter at en kundeavtale er på plass, herunder for å levere og dokumentere våre tjenester.

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovkrav etter blant annet hvitvaskingsloven og andre relevante lover og forskrifter.

Alle kategorier av personopplysninger er nødvendige for å kunne oppfylle både avtalen og våre lovforpliktelser.

Informasjon om din pensjonskapital i din visning hos Forvaltningshuset er basert på ditt samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake.

Mottakere av opplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert for disse formålene i den grad du selv har samtykket til dette, eller at vi er forpliktet til utleveringen etter lov eller forskrift.

For forvaltning av din pensjonskapital, se under.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Dersom et avtaleforhold ikke kommer i stand vil vi slette personopplysningene dine.

Dersom du har et avtaleforhold med oss vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge du har et kundeforhold hos oss. Etter avsluttet kundeforhold vil vi oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne dokumentere utførelsen av tjenesten og oppfylle våre lovforpliktelser. Relevant lovgivning i den forbindelse er blant annet foreldelsesloven og bokføringsloven.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Nei.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, dpo@soderbergpartners.no

Administrasjon av kundeforholdet og leveranse av våre tjenester

Behandlingsansvarlig

Duvi AS, org. nr. 911 898 411.

Databehandler

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS

Info

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er agent for Duvi. Duvi driver virksomhet basert på kollektiv innskuddspensjon. For at Duvi skal kunne forvalte din pensjonskapital trenger Duvi nødvendige personopplysninger. Se duvi.no for nærmere informasjon om deres behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon S&P

pensjon@soderbergpartners.no

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners Wealth Management

Kategorier av personopplysninger

Kontaktinformasjon: Dersom du er kundens kontaktperson eller en privatkunde (en kunde som er en fysisk person) vil vi samle inn og behandle ditt fulle navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og yrke. Vi behandler din kontaktinformasjon når vi yter forvaltningstjenester og tilleggstjenester fordi det er nødvendig for å etablere og administrere vårt kundeforhold til deg, og for å oppfylle avtalen(e) vi har inngått med deg.

Legitimasjonskontroll: Vi utfører legitimasjonskontroll mv. og innhenter dokumentasjon som bekrefter kundens identitet og utfører fullmakts- eller representasjonskontroll. Søderberg & Partners WM behandler disse personopplysningene for å oppfylle sine plikter etter lovgivningen vedrørende tiltak mot hvitvasking av penger.

Finansiell stilling, risikovilje, mål, kunnskap og erfaring: For en trygg og helhetlig investeringsrådgivning forutsettes det at Søderberg & Partners WM innhenter informasjon om kundens finansielle plasseringer, økonomisk situasjon, personlig forhold, investeringsmål og risikovillighet. Opplysningene føres inn i formuesplanen som er personlig utarbeidet for hver kunde. Vi behandler disse personopplysningene for å oppfylle kravet til å utføre egnethetstest etter verdipapirhandelloven § 10-15.

Transaksjoner og innestående på klientkonto: Vi behandler opplysninger om kundens transaksjoner og innestående på klientkonto. Vi behandler disse opplysningene fordi det er nødvendig for å oppfylle Søderberg & Partners WMs rettslige forpliktelser.

Formål

1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

2. For å levere vår tjeneste. For dette bruker vi teknisk informasjon.

3. For fakturering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

4. For å administrere ditt kundeforhold. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon.

5. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

6. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.

7. For å gi deg markedsføring og innhold på våre nettsider, blogg og sosiale medier. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.

8. For å forbedre våre varer og tjenester. For dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.

9. For prospektering. Vi vil samle inn opplysninger om potensielle kunder, for eksempel i forbindelse med dokumentasjon av møter vi har hatt. For dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon og utdanning og investeringshistorikk.

Hvor kommer opplysningene fra?

Deg selv, offentlige kilder og referanser.

Behandlingsgrunnlag

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4, og 5 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven, verdipapirhandelloven og bokføringsloven). Det rettslige formålet for punkt 6, 7 og 8 vil være basert på samtykke. Det rettslige grunnlaget for formål 9 er vår legitime interesse i forretningsutvikling.

Mottakere av opplysninger

Dine personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter, og til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett. Dersom vi utfører forvaltningstjenester- og investeringsrådgivning til deg, kan dine personopplysninger også kunne utleveres til markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve slik utlevering i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt av disse organer.

Søderberg & Partners WM kan gi sine tjenesteleverandører tilgang til personopplysninger dersom de yter tjenester som vedlikehold, drift eller andre tekniske løsninger til Søderberg & Partners WM. For å sikre dine rettigheter etter norsk personvernlovgivning har Søderberg & Partners WM inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører som kan få tilgang til eller behandle personopplysninger på vegne av Søderberg & Partners WM. Våre tjenesteleverandører har ikke rett til å bruke personopplysningene for andre formål enn de som fremgår av denne Personvernerklæringen. Våre tjenesteleverandører har en tilsvarende plikt til å inngå databehandleravtaler med sine tjenesteleverandører (underdatabehandlere) som sikrer at underdatabehandlere pålegges de samme forpliktelsene som gjelder for våre tjenesteleverandører.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for:
Personopplysningene angitt i punkt om investeringsprodukter og- tjenester i Personvernerklæringen vil bli behandlet og lagret så lenge det foreligger et kundeforhold, samt i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen, hvitvaskingslovgivningen og verdipapirhandelloven.

Personopplysningene vi behandler for markedsføringsformål vil oppbevares så lenge det foreligger et kundeforhold. Vi anser det for å foreligge et slikt forhold så lenge du i løpet av de siste 12 månedene har mottatt en investeringstjeneste eller et investeringsprodukt fra oss, eller på andre måter har vært i kontakt med oss. Merk imidlertid at vi ikke er forpliktet til å slette dine personopplysninger dersom de er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Foretas det automatiserte beslutninger?

Det foretas ingen automatiserte beslutninger.

Lydopptak av telefonsamtaler

Vi gjør oppmerksom på at Söderberg & Partners WM tar lydopptak av alle telefonsamtaler med potensielle kunder og kunder som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum fem år i henhold til verdipapirhandelloven. Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed av compliance i Söderberg & Partners WM. Din formuesforvalter kan i særskilte tilfeller gjennomgå et lydopptak i kontrolløyemed, dersom det er uklarhet om detaljer i samtalen som kan påvirke investeringstjenesten/rådet. Compliance mottar melding om avlytting og det blir loggført. Söderberg & Partners WM kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Mer informasjon om lydopptak finner du her.

Kontaktinformasjon

personvern@soderbergpartnerswealth.no
Telefonnummer: 22 44 77 00
Reservasjon mot telefonmarkedsføring

Reservasjon mot telefonmarkedsføring

Vi gjør oppmerksom på at man kan reservere seg mot telefonmarkedsføring, se nærmere informasjon hos Brønnøysundregistrene.

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Söderberg & Partners har utnevnt et personvernombud for de fleste forretningsområder, se over for detaljert informasjon. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling så kan du ta kontakt personvernombudet på dpo@soderbergpartners.no eller sende oss et brev til:

Söderberg & Partners
Att: Personvernombud
Postboks 324
1326 LYSAKER

Dersom du er kunde hos Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS ber vi deg om å ta kontakt på pensjon@soderbergpartners.no, eller sende brev til ovennevnte adresse med ATT: Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS.

Dersom du er kunde hos Söderberg & Partners Wealth Management ber vi deg om å ta kontakt på personvern@soderbergpartnerswealth.no eller ringe 22 44 77 00.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, og den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen finner du på våre nettsider.

Personvernerklæringen ble sist endret i september 2020.

Contact us