Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS, org.nr. 923 569 553.

Kontaktinformasjon

Söderberg & Partners har utnevnt et personvernombud for de fleste forretningsområder, se over for detaljert informasjon. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling så kan du ta kontakt personvernombudet på dpo.norway@soderbergpartners.com eller sende oss et brev til:

Söderberg & Partners
Att: Personvernombud
Postboks 324
1326 LYSAKER

Dersom du er kunde hos Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS ber vi deg om å ta kontakt på på pensjon@soderbergpartners.no, eller sende brev til overnevnte adresse med ATT: Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish