Söderberg & Partners Wealth Management AS

Sist endret januar 2024.

Behandlingsansvarlig

Söderberg & Partners Wealth Management AS

Org.nr 990 317 844

Cort Adelers gate 30, 0254 Oslo

Söderberg & Partners Wealth Management AS (Selskapet) er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Selskapet er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på 

 personvern@soderbergpartnerswealth.no.

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling så kan du ta kontakt på personvern@soderbergpartnerswealth.no eller ringe 22 44 77 00.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

 

 

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish