Söderberg & Partners AS

Våre ulike behandlinger av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger vil variere fra forretningsområde til forretningsområde, under vil du finne en nærmere beskrivelse av disse.

Bedriftsforsikring

Garanti

Idrettsforsikring

Offentlig sektor

Medlemsforsikring

Båtforsikring

Boligselgerforsikring

Boligkjøperforsikring

Dobbeltboligforsikring

HR

Marked og kommunikasjon

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Söderberg & Partners har utnevnt et personvernombud for de fleste forretningsområder, se over for detaljert informasjon.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du ta kontakt med personvernombudet på dpo.norway@soderbergpartners.com eller sende oss et brev til:

Söderberg & Partners
Att: Personvernombud
Postboks 324
1326 LYSAKER

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish