Forsikring som medlemsfordel

Vi tilbyr profesjonell rådgivning og skreddersydde forsikringsløsninger for forbund og foreninger.

Forhandlingskraft

I Söderberg & Partners har vi med en offensiv og innovativ profil bygget Norges ledende frittstående rådgivningsmiljø! Det gir forhandlingskraft når vi skal finne de beste løsningene for deg og din virksomhet.

Skreddersøm

Vi skreddersyr og fremforhandler gode forsikrings- og pensjonsløsninger for bedriften og dine ansatte. Vår analyse, risikostyring og uavhengige rådgivning - gir deg bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Tilgjengelighet

Våre rådgivere leverer innovative og skreddersydde forsikringsløsninger - der du er. Vi hjelper deg med å håndtere risiko og forsikringsbehov - slik at du kan fokusere på virksomheten og realisere dine visjoner.

Skal vi forhandle for deg også?

I fjor kjøpte vi forsikring og pensjon på vegne av kunder for 10 milliarder kroner. Det gir enorm forhandlingskraft. Vi megler frem gunstige vilkår for bedriften og de ansatte.

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags forsikringer og pensjonsordning bedriften velger. Vi fungerer som rådgiver for bedrift og ansatt ved spørsmål, og hjelper til med å tilpasse bedriftens løsninger. Er du usikker på hvilke personalforsikringer din bedrift bør ha? Vi hjelper deg med å finne riktig løsninger, og megler frem gunstige personalforsikringer for bedriften og de ansatte.

Vi hjelper deg med å rekruttere og beholde medlemmer

Gode forsikringsordninger er den viktigste økonomiske fordelen en organisasjon kan tilby sine medlemmer, enten det er privatpersoner eller bedrifter. Vi er Norges ledende innen utvikling, megling og drift av medlemsforsikringer. 

Vår kunnskap og kompetanse gjør at du kan være trygg på at dine forsikringer er riktig tilpasset medlemsmassen og konkurransedyktige over tid. Vi setter sammen forsikringene som passer dine medlemmer og deres behov.  Dette kan være med utgangspunkt i profesjon, tariffavtaler, særlige risiki, eller alder/kjønn. 

Medlemmene har tilgang til eget forsikringskontor. Der sitter et profesjonelt fagmiljø med høy grad av service og kunnskap. Våre rådgivere svarer på spørsmål om forsikring og gir nøytrale råd basert på det enkelte medlemmets inntekt, gjeld og livssituasjon. Forsikringskontoret bistår også ved skade.  

Uavhengig rådgivning

Gjennom ekspertise og bred tilgang til det norske og internasjonale forsikringsmarkedet sikrer vi konkurransedyktige priser og vilkår for det enkelte medlem. Vi forhandler med forsikringsselskapene ved årsfornyelsen og tar oss av hele prosessen ved anbudsutsettelser.  

Full oversikt

Vi tar tempen på medlemsmassen med løpende undersøkelser. Det gir verdifull innsikt som gjør at vi hele tiden kan forbedre og utvikle vårt tilbud. 

Det er alltid en opptur å snakke med dere om noe så kjedelig som forsikringer - god kompetanse og evnen til å snakke «klart språk» - enda en god grunn til å være medlem!
Medlem i Forskerforbundet

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?

Vi forsterker din merkevare

I tillegg til å bidra til mer fornøyde og lojale medlemmer er et godt forsikringstilbud viktig for rekruttering av nye medlemmer. Mange av våre oppdragsgivere benytter derfor medlemsforsikringene til å understøtte egen merkevarebygging.

Forsikring er en viktig medlemsfordel, og vi sørger for å synliggjøre tilbudet ut til hvert enkelt medlem.  

Merkevarebygging

Sammen utarbeider vi markedsplaner og -materiell. Vi lager innhold til for eksempel nyhetsbrev, sosiale medier og annonsering. Alt i forbundenes egen profil.  

Dersom det er ønskelig, arrangerer vi informasjonsmøter for medlemmer, deltar på landsmøter, samlinger for tillitsvalgte, kassererkurs, og lignende. Fysisk eller digitalt.

Eget forsikringskontor – alt på ett sted 

Vi oppretter et eget forsikringskontor, hvor medlemmene kan ringe inn og snakke med dedikerte rådgivere om alle typer forsikringsspørsmål.  

Veldig hyggelig og imøtekommende kundebehandler. Jeg følte jeg fikk god tid og forståelse for mine spørsmål.
Medlem i Norsk Journalistlag

Digitale løsninger

Vi setter opp og drifter nettsider hvor medlemmene kan lese om og kjøpe forsikringer til meget gunstig medlemspris. Medlemmene kan logge inn på «Min side» og få full oversikt over hvilke forsikringer de har. 

Vi har sammenlignet priser

Vi har sammenlignet priser på personforsikring (død, uførhet og kritisk sykdom) med tre av de største forsikringsselskapene. Resultatet viser at 9 av 10 medlemmer sparer penger på å kjøpe forsikringene gjennom medlemskapet.  

Super rådgiver! Lyttende, kompetent og ikke noen salgs-pusher. Kunne ikke vært bedre.
Medlem i Lederne
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish