Depositumsgaranti forenkler utleieprosessen
Bolig med utleieenhet?

Depositumsgaranti forenkler utleieforholdet for utleier og leietaker. Garantien er regulert av Husleieloven og er et smart, kostnadsfritt og proft alternativ som gir utleier samme sikkerhet som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Garantien kan benyttes i både private og profesjonelle leieforhold.

- Vårt produkt har vært etablert i det norske leiemarkedet siden 2010, og i dag sikrer vi om over 20.000 leieforhold, sier Agnethe Haram, leder Team Utleie i Söderberg & Partners.  - Samlet sett gir Depositumsgaranti en mer effektiv, økonomisk fleksibel og administrativt enklere håndtering av et utleieforhold, fortsetter Haram. 

Fordeler ved Depositumsgaranti

 ✔ Enkel og kostnadsfri bestilling 
Det er ingen kostnad for utleier ved opprettelse av Depositumsgaranti. Garantien kan opprettes til enhver tid, og signeres digitalt av begge parter. 
 
 ✔ Kredittsjekk av leietaker 
Alle leietakere må gjennomføre en kredittsjekk for å benytte seg av garantien. På denne måten er du som utleier litt tryggere på at du har funnet en pålitelig leietaker. 
 
 ✔ Hjelp når du trenger det 
Vårt kundesenter hjelper deg dersom du har spørsmål, eller om det oppstår uenigheter under leieperioden. Vi bistår også med prosessen ved innmelding av eventuelle krav. 
 
 ✔ Redusert kontantbinding for leietaker 
Tradisjonelle depositumsløsninger krever at leietakeren betaler et betydelig pengebeløp som sikkerhet. Med Depositumsgaranti er utleieren ikke nødt til å håndtere store kontantbeløp, noe som reduserer risikoen for mislighold og gir leietakeren mer likviditet. 
 
 ✔ Enkel administrasjon  
Utleier slipper å håndtere innskuddsbeløp, holde dem i egne depositumskontoer og håndtere tilbakebetaling ved slutten av leieforholdet. Garantiselskapet tar ansvar for sikkerheten og administrerer eventuelle krav om erstatning. 
 
 ✔ Raskere oppgjør 
Ved behov for erstatning for skader eller mangler, forenkler Depositumsgaranti prosessen for utleieren. Utleieren kan raskt kontakte garantileverandøren for å få kompensasjon uten å vente på frigjøring av midler fra en tradisjonell depositumskonto. 
 
 ✔  Økt attraktivitet for leietakere
Utleiere som tilbyr Depositumsgaranti kan være mer attraktive for potensielle leietakere. Det fjerner en potensiell økonomisk byrde for leietakere og gjør det lettere for dem å inngå leieavtaler. 
 
 ✔  Økonomisk forutsigbarhet
Spesielt gunstig for utleiere som har flere eiendommer, da det gir en mer strømlinjeformet og forutsigbar administrasjon av utleieporteføljen.

God start på leieforholdet

Garantien kan være med å sikre en god og ryddig start på leieforholdet gjennom en trygg og enkel løsning for både utleier og leietaker. I et marked preget av høye utleiepriser og generelt stigende levekostnader ser vi at garantien er et virkemiddel som fungerer både for utleier og leietakere.
Agnethe Haram
Agnethe Haram
Leder Team Utleie
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish