Dette bør du vite om depositum og Depositumsgaranti

Dette sier det Store Norske leksikon:

Deponering er å plassere penger eller ting til midlertidig oppbevaring (forvaring) hos en annen. Det som overleveres til oppbevaring kalles depot eller depositum. Personen som overleverer verdien til oppbevaring kalles deponenten, mens den som oppbevarer verdien kalles depositaren.

 Tor Q Aaserød er juridisk direktør i Utleiemegleren og utdyper videre:

Et depositum er typisk en pengesum som skal stå som sikkerhet for en ytelse. I leieforhold er det gitt spesielle regler for dette i Husleielovens § 3-5. Ved siden av garanti som er regulert i Husleielovens § 3-6, utgjør depositum den sikkerheten man kan avtale i husleieforhold.

Depositum og Husleieloven

Husleieloven stiller faktisk ikke eksplisitte krav til opprettelse av depositum, men alle utleiere, både private og offentlige aktører, opererer med det. Dette sier likevel loven:

Depositumet er en sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraflytting og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
det skal ikke stilles et høyere beløp enn tilsvarende seks måneders husleie (de fleste opererer med tre måneders husleie)
depositumet kan endres i takt med endringer i leien
ingen av partene kan disponere over beløpet på egen hånd
utleieren dekker kostnadene ved oppretting av depositumskontoen
i det leieforholdet opphører, skal utleier varsle banken eller finansinstitusjonen som råder over kontoen, og beløpet skal i sin helhet og med opptjente renter tilbakeføres leietageren
krever utleier deler eller hele depositumet utbetalt, må dette enten være skriftlig avtalt med begge parter, eller komme av en rettskraftig dom, eller avgjørelse som har lik virkning som en rettskraftig dom.
Det hender at utleier krever deler av, eller hele depositumet, tilbake etter endt leieforhold. Det krever tydelig dokumentasjon fra utleier, og leieboer må akseptere og skrive under på at det har vært mislighold i leieforholdet.

- For at utleier skal få dekket noe i depositumet, må det foreligge et mislighold fra leietaker. Enten ved at leien ikke er betalt, eller at det er noen feil eller mangler ved boligen, eller rengjøringen av denne. Oftest blir partene enige om en kompensasjon som skal betales for mangelen. Hvis ikke havner mange saker i Husleietvisteutvalget i de kommuner som har det, eller i forliksrådene, forteller Tor Q Aaserød. 

Hva er forskjellen på et depositum og en depositumsgaranti?

Depositum og Depositumsgaranti sikrer de samme tingene. For mange leietakere vil det være en stor økonomisk belastning å reise 3- 6 måneders kontantdepositum i tillegg til at husleien skal betales. Mange velger derfor å betale en garantipremie på et vesentlig lavere beløp, for å ha bedre likviditet til å betale leie. Det er viktig å være klar over at man ikke får garantipremien tilbake ved leieforholdets opphør, og at dersom garantisten må utbetale noe til utleier etter garantien, vil garantisten kreve dette beløpet tilbakebetalt fra leietaker, sier Tor i Utleiemegleren.

Depositumskonto - Lav rente

Som leieboer eier du pengene og rentene som måtte tilfalle det, men det er ofte snakk om lave beløper. De største bankene som DnB og Nordea har henholdsvis 0,1 % og 0,05 % rente. Mindre banker opererer med en smule høyere renter, men sjeldent høyere enn 1,5 %.

Hvorfor er det egentlig sånn?

- Slik jeg har forstått dette, er det fordi pengene ikke kan bindes opp i tid, og at slike innskudd da gir lav rente også for bankene. En depositumskonto må kunne avsluttes umiddelbart, samtidig med leieforholdet. En annen årsak, kan også være at bankene bruker mye menneskelige ressurser på depositumsordningen, som igjen gir lav rente, sier Tor Q Aaserød i Utleiemegleren.

- Den lave renten gjør at den tradisjonelle depositumskontoen er svært lite økonomisk profitabel. Det forteller Roy Erling Hansen, som er leder for Garanti i Söderberg & Partners.

- En depositumskonto har lavere renter enn det du har på spare- eller brukskontoen din. Det vil si at beløpet som står på kontoen under leieperioden praktisk talt ikke vokser i det hele tatt. Selv om du har krav på de opptjente rentene når leieforholdet opphører, så er det som regel snakk om særdeles lave summer, sier Andreas.

Frigjør midler med Depositumsgaranti

Som et eksempel kan vi ta for oss et depositum der utleier krever tre måneders depositum med en leie på 6 000 kr/mnd. Det vil si et 18 000 kroners depositum. I det tilfellet koster en Depositumsgaranti fra 8 % av beløpet, eller 1 440 kr. Disse pengene vil du ikke se igjen, men du har frigjort 16 560 kroner. Setter du inn det beløpet på en BSU-konto, vil du få et skattefradrag på 3 312 kroner året etter, og du har dermed mer enn dobbelt så mye spart inn kostnaden du brukte på Depositumsgarantien. Dessuten vil banken alltid se på oppsparing i BSU som noe veldig positivt den gangen du skal kjøpe din egen bolig.

Så – hvorfor bør man velge Depositumsgaranti?

Et alternativ til den tradisjonelle depositumskontoen. Tidligere var en slik garanti forbeholdt bedrifter og store aktører, men vi i Söderberg & Partners har sluppet til i det private markedet.
Passer for alle leieforhold, både de som bor alene, for par eller til dem som bor sammen med andre i et kollektiv.
Gir utleier samme sikkerhet som ved et ordinært depositumsforhold, og tilfredsstiller alle standard leiekontrakter i Norge.

Mindre papirarbeid, 0 i etableringsgebyr og enkel bestilling.
Skal man opprette en tradisjonell depositumskonto, er det et krav at begge parter i et leieforhold er kunder i samme bank. Det er utleier som må opprette kontoen og betale etableringskostnadene, og leietager må eventuelt opprette et kundeforhold i en annen bank enn sin egen.

Depositumsgaranti er mye enklere

Du identifiserer deg med BankID og legger inn informasjonen om leieforholdet, som kan gjøres av enten utleier eller leietaker, og det trenger ikke å ta mer enn fem minutter før avtalen er i orden. For å kunne garantere for deg som leietaker, gjør vi en ordinær kredittsjekk for å konstatere at du har inntekt og ikke har betalingsanmerkninger. Det er viktig å påpeke at en Depositumsgaranti er en betaling, og at du ikke vil få beløpet du betaler tilbake, som du ville gjort med et tradisjonelt depositum. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish