Mangel på utleieenheter og høye priser skaper bekymring for leietakere

18 jun. 2024
Høysesongen i leiemarkedet er i full sving, og leietakere i flere norske byer opplever økt bekymring for mangel på tilgjengelige utleieenheter og stadig økende utleiepriser. Situasjonen er spesielt utfordrende for studenter, nyutdannede og de med begrensede økonomiske ressurser.
De høye utleieprisene resulterer i tilsvarende høye depositum. Mange utleiere krever depositum som tilsvarer mellom tre og seks måneders husleie. Det blir en betydelig økonomisk byrde for mange leietakere, spesielt de som er i starten av sin karriere eller fortsatt er studenter.
Agnethe Haram
Agnethe Haram
Leder Team Utleie

Depositumsgaranti som alternativ 

For de som har vanskeligheter med å stille depositum, kan en depositumsgaranti være et gunstig alternativ. Depositumsgaranti kan være fordelaktig både for utleier og leietaker, og det er flere grunner til dette. 

Fordeler for utleier

  • Økonomisk sikkerhet: Utleier er sikret økonomisk kompensasjon dersom leietaker ikke betaler husleie, eller skader eiendommen. 
  • Redusert ansvar: Utleier slipper å oppbevare depositumet selv, noe som kan være en ekstra byrde og ansvar. 
  • Raskere erstatning: Utleier kan få raskere oppgjør hvis det oppstår skader eller konflikter. 

Fordeler for leietaker

  • Økt likviditet: Leietaker slipper å binde opp store summer på en sperret depositumskonto og kan heller bruke pengene på andre ting. 
  • Tryggere leieavtale: Leietaker får en tryggere og mer forutsigbar leieavtale, da det er en tredjepart som står ansvarlig for depositumet. 


Samlet sett gir depositumsgaranti både utleier og leietaker økt sikkerhet og trygghet i leieforholdet. I en tid der høye utleiepriser og mangel på utleieenheter skaper bekymring, kan depositumsgaranti være en verdifull løsning for mange. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish