Enkel og forståelig honorarmodell

Som uavhengig rådgiver er klienten vår eneste oppdragsgiver og den som betaler for de tjenestene vi utfører – vi mottar ingen betalinger fra tredjeparter. Eventuelle rabatter og returprovisjoner som vi mottar går uavkortet tilbake til klientene våre.

Komponenter i honorarmodellen

  1. Implementeringshonorar for den innledende rådgivningsprosessen med diskusjoner, valg, innfasing og dokumentasjon i en Formuesplan.
  2. Årlig honorar for løpende forvaltning, depotavgift, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, men innkjøpskraften vår gir betydelige rabatter.

Begge honorarene avhenger av størrelsen på beløpet som forvaltes. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, og vil avhenge av den enkelte risikoprofil sin sammensetning.

Som et ledd i ivaretakelsen av vårt samfunnsansvar, så betaler ikke allmennyttige stiftelser og veldedige organisasjoner implementeringshonorar til oss. De settes også ned et nivå i årlig forvaltningshonorar.

Familie og henvisninger

Familier og henvisninger med separate klientforhold blir behandlet som ett klientforhold – det er den samlede forvaltningskapitalen som legges til grunn for beregning av årlig forvaltningshonorar.

Honorarmodellen

Implementeringshonorar - innledende prosess:

diskusjoner, valg, utarbeidelse av investeringsstrategi, innfasing og dokumentasjon.

Porteføljeverdi Ved implementering
Under 2,5 MNOK  1,75 %
2,5 MNOK - 5 MNOK 1,50 %
5 MNOK - 10 MNOK 1,00 %
10 MNOK - 25 MNOK 0,50 %
> 25 MNOK Etter nærmere avtale

 


Årlig honorar - løpende oppfølging:

forvaltning, ivaretakelse av investeringsstrategi, depotavgift, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, men innkjøpskraften vår gir betydelige rabatter.

   Porteføljeverdi

Forvaltningshonorar

Depotavgift

Under 2,5 MNOK 1,75 % 0,15 %
2,5 MNOK - 5 MNOK 1,50 % 0,15 %
5 MNOK - 10 MNOK 1,25 %  0,12 %
10 MNOK - 25 MNOK 1,00 % 0,10 %
25 MNOK - 50 MNOK 0,85 % 0,08 %
50 MNOK - 100 MNOK 0,75 % 0.06 %
100 MNOK - 250 MNOK 0,65 % 0,04 %
 250 MNOK - 500 MNOK 0,55 % 0,02 %
Over 500 MNOK Etter nærmere avtale 0,01 %

Ser du tabellen på din mobiltelefon, drar du tabellen mot venstre for å se depotavgiften.

Din uavhengige rådgiver

Vi bygger hele vår tilnærming på uavhengighet, og du som klient skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Derfor har vi etablert en forretningsmodell der vi har eliminert de viktigste interessekonfliktene.
Les mer om uavhengig rådgivning
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish