Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2024

23 mai 2024
Årets trygdeoppgjør er på plass. Nytt grunnbeløp fra 1. mai vil være kr. 124 028, som er en økning på 4,56%. Dette gir god regulering av pensjonistenes ytelser.

Påvirkning for personalforsikringer 

Endringen betyr også at forsikringssummene og premiene i de fleste personalforsikringer øker tilsvarende før justering for alder, skadehistorikk og andre reguleringer.  

Påvirkning pensjonsavtaler

Endringen betyr at knekkpunktet på 7,1G øker fra kr. 842 202 til kr. 880 599, mens 12G som maksimalt pensjonsgrunnlag endres fra kr. 1 423 40 til kr. 1 488 336. Bedriftens pensjonskostnad vil endre seg som følge av nytt grunnbeløp. Ved lavere lønnsregulering enn G-reguleringen vil sannsynligvis pensjonskostnaden for de fleste bli litt lavere, mens den vil bli noe høyere for bedrifter med en høyere lønnsregulering enn G- reguleringen.   
 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish