Tjenestepensjon i kommunene på anbud

23 mai 2024
Det europeiske overvåkningsorganet ESA har konkludert med at norske kommuner har brutt anbudsplikten med ikke å ta pensjonsordningen ut på anbud.

Det har i en lengre periode vært lite konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon etter at Vital (nå DNB) og Storebrand trakk seg ut i 2012-2013. Storebrand vedtok i 2019 å gå inn i markedet igjen, men opplevde ifølge Kommunal Rapport at det i 2019-2021 kun var 1 % av kommunene som var på anbud med pensjonsordningen. Storebrand klaget derfor Norge inn for ESA i 2022, for det de mener er norske kommuners brudd på anbudsplikten. 

ESA har nå foreløpig konkludert i saken, og støtter Storebrand i at norske kommuner og helseforetak burde ha tatt pensjonsordningen på anbud minimum hvert tiende år, spesielt etter innføringen av det nye pensjonssystemet SGS 2020. ESA er tydelig i sin foreløpige konklusjon og karakteriserer praksisen med manglende anbud som systemsvikt. Norge har frist til 15. juni med å komme med et svar til ESA. 
Det er kun syv kommuner som har tatt pensjonsordningen på anbud siden 2019, og Söderberg & Partners har vært rådgiver for flere av disse. Ifølge ESA sine vurderinger burde 30 kommuner ha tatt pensjonsordningen på anbud årlig. 

Söderberg & Partners følger spent med på hvordan Norge vil forholde seg til ESA sin foreløpige konklusjon, og i hvilken grad dette vil påvirke kommunale pensjonsmarkedet.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish