Nye fartsregler

Mange finner stor glede i båtlivet i det norske farvann. Vi ønsker derfor å minne på viktigheten av at fartsgrensene overholdes, slik at det skaper trygghet for alle som ferdes på sjøen. 

Offentlige badeplasser

Det er forbudt å ankre opp eller ferdes med motor og seildrevne fartøy innenfor merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.2.

Badende

Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop når det er 50 meter fra steder der hvor folk bader.

Bademerkebøyer

Det er maks 5 knop om man er nærmere enn 50 meter.

Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

Kystverket har vedtatt ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Den trådte i kraft 1. januar 2022. Samtidig ble rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner opphevet. 

I en periode fremover kan du oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. Husk at det alltid er båtførers ansvar å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes. 

Krav om høyhastighetsbevis fra juni 2023

Fra 1. juni 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåter som kan gå i 50 knop eller mer. Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish