Trenger jeg forsikring når båten ligger i opplag om vinteren og ikke er i bruk?

Det er kanskje lett å tenke at man ikke trenger båtforsikring når båten ligger «trygt» på land i opplag om vinteren. Det er imidlertid en del skader også når båtene ligger i opplag. I tillegg sparer man mye mindre i forsikringskostnad ved ikke å ha båtforsikring, når båten ikke er i bruk om vinteren, enn man tror.

Typiske vinterskader på båter i opplag

Det skjer også en del skader i opplag på land om vinteren:

  • Nabobåten kan velte eller brenne slik at din båt blir skadet, og «naboen» vil som oftest ikke være ansvarlig for skaden på din båt.
  • Taket i opplagshallen raser sammen, båten ved siden av brenner eller det blir innbrudd.
  • Opplagsstedet har ikke skadeforsikring på din båt!
  • Tyveri av deler (typisk drev/propeller og elektronikk/tilbehør.
  • Dekning under opptak/sjøsetting/transport til/fra opplag. 

Les mer om forsikring ved transport i artikkelen: «Forsikring ved transport av båten din»

Hvorfor sparer man ikke så mye på å være uten båtforsikring om vinteren

Det er generelt mindre båtskader om vinteren når båtene ligger i opplag og ikke er i bruk, og det er hensyntatt i fastsetting av forsikringsprisene med sesongvariabel forsikringskostnad. Det er vanlig at man betaler vesentlig mindre for båtforsikring i en vintermåned enn man gjør i en sommermåned. Det er ikke uvanlig at det koster 3 ganger så mye å forsikre en båt i en sommermåned enn det gjør i en vintermåned. Det er med andre ord ikke så mye penger å spare ved å si opp og være uten båtforsikring om vinteren som man tror.  Til sammenligning er det tilsvarende prinsipp med sesongvariabel forsikringskostnad f.eks. for motorsykkel og snøskuter, der brukssesongen koster vesentlig mer å forsikre enn «opplagssesongen».

Ikke glem båten om vinteren

Selv om du har båtforsikring også om vinteren så er det viktig å ikke glemme båten om vinteren. Forsikringen setter krav til at du som forsikringstaker sikrer og har tilsyn med båten for å forhindre og minimere skade, noe som er spesielt viktig ved mye vind, nedbør eller temperaturforandringer.  

Les mer om dette i artikkelen: «Husk båten også om vinteren»

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish