Sjekkliste ved sjøsetting

Våren er i anmarsj og vi gleder oss med tanken på sol, sommer og båtliv. For å kunne nyte båtlivet til fulle, er det lurt å følge våre sjøsettingstips for båten din.

1. Kontroller vanninntak og skroggjennomføringer til kjølesystem for innenbords motor, toalett, osv. Ikke glem slanger og slangeklemmer. Kontroller dette spesielt ved sjøsetting og etter servicearbeider i motorrom. Ingen deler varer i evig tid! Elde, slitasje og vinterkulde kan forårsake brudd som er vanskelig å oppdage. Konsekvensen kan være at båten tar inn vann og i verste fall synker.

2. Sjekk også kjølesystem for innenbords motor når motor går på høyt turtall med høyt trykk og vanngjennomstrømning i kjølesystemet. Sjekk spesielt sjøvannsfilter og eventuelt varmeveksler. Frostskader i kjølesystemet kommer ikke nødvendigvis til syne med en gang når man starter opp, men først med høyere turtall og trykk i kjølesystemet.

3. Husk å åpne eventuelle stengte vanninntak for kjølesystem før du starter motoren. Glemmer du å åpne kranen, vil du kunne få skade på motor og kjølesystem.

4. Sjekk brannslukkingsutstyret om bord. Husk at det er et krav at båter med innenbords bensinmotor forsikret gjennom oss skal ha automatisk eller fjernstyrt slukkesystem i motorrom. I nyere norske båter er dette standard. Noen år gamle bruktimporterte båter har ikke nødvendigvis automatisk eller fjernstyrt slukkesystem montert. Om det oppstår brann uten godkjent slukkesystem, kan du risikere reduksjon eller bortfall av erstatning ved en brann.

5. Sjekk koblinger og slanger til drivstoff og gassystem i båten.

6. Husk ventilasjon/utlufting av motorrom før start av innenbords bensinmotorer for å fjerne eventuell bensingass som kan antennes.

7. Når båten oppbevares på tilhenger skal tilhengeren være låst til trekkvognen eller annet fast punkt, eller være sikret med kulelås. Hvis ikke dette er i orden, kan du risikere reduksjon eller bortfall av erstatning ved tyveri.

8. Avtagbart ratt har vist seg som et effektivt tiltak for å gjøre båten mindre attraktiv for tyveri.

9. Båtens nøkler skal oppbevares innelåst adskilt fra båten. Det er vanskelig å hevde at båten er stjålet hvis den er tatt med hjelp av båtens nøkler som har ligget i båten.

10. Ikke la utstyr, personlige effekter og verdisaker ligge synlig i båten. Husk at gjenstander som ikke er fastmontert eller innelåst i lukket rom, normalt ikke dekkes av forsikringen. Forsikringen dekker normalt fastmontert utstyr ved tyveri, men en kartplotter montert på brakett som kan demonteres uten verktøy, dekkes normalt ikke av forsikringen. Den må legges i låst og lukket rom. Husk å tegne egen forsikring på kostbare eiendeler som telefoner, kameraer, pc-er og sportsutstyr som du skal ha med deg i båten. Dette er gjenstander som normalt ikke dekkes av båtforsikringen eller båtens løsøreforsikring. Sjekk om de dekkes helt eller delvis av hjem- eller reiseforsikringen din.

11. Husk at grunnstøtinger er den hyppigste skadeårsaken i sommersesongen også blant erfarne båtfolk i kjent farvann. Så vær årvåken og ikke stol for mye på kartplottere, autopilot eller at det ”gikk greit” forrige gang.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish