Lær deg båtvettreglene

Som på fjellet, finnes det en liste med uoffisielle regler du bør følge, hvis du skal ferdes trygt på sjøen. Lær deg reglene, så er sannsynligheten stor for at du får en vellykket båttur.
  1. Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt å ha på godkjent flyteutstyr til alle om bord i båter i fart som er under 8 meter.
  6. Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  7. Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish