Tips til deg som skal kjøpe båtforsikring

Sammenlign flere båtforsikringer, spør en rådgiver om du er i tvil og gjør deg kjent med sikkerhetsforskriftene!

Sammenlign båtforsikring med lik forsikringssum

Skal du sammenligne båtforsikring for din båt er det viktig at forsikringssummen er den samme, da forsikringskostnaden har en sterk sammenheng med forsikringssummen hvis alle andre båtspesifikasjoner og øvrige forhold er like. For øvrig vil det du betaler i båtforsikring kunne påvirkes av båttype, toppfart, alder på båt, geografisk fartsområde, bruk, skadehistorikk osv.

La en erfaren spesialist på båt og båtforsikring bistå deg med å forsikre båten din!

Det kan være både enkelt, trygt og lønnsomt å la en erfaren spesialist forsikre båten din!

  • Vi er spesialister på båtforsikring og kjenner markedet godt.
  • Som megler er vi på båteiers side før og etter skade. Vi megler frem og kjøper inn forsikring på dine vegne. Vi er på din side av bordet og bistår deg ved behov i en eventuell skadeoppgjørsprosess.
  • Unike vilkår beskytter båtinvesteringen er fremforhandlet av spesialister: Ved totalskade får du tilbake det du har betalt for båten og ikke bare markedsverdi i inntil 4 år fra du kjøpte båten
  • Maskinhavaridekning er inkludert for fritidsbruk for inntil 6 år gamle motorer. Kan normalt utvides for fritidsbruk for inntil 15 år gamle motorer.
  • Begrensede aldersfradrag eller reduksjon i erstatning pga. båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte ødelagte deler.
  • Advokatbistand uten egenandel er inkludert.

Viktig, vær klar over dine forpliktelser som forsikringstaker - sjekk sikkerhetsforskriftene

Sett deg inn i hva du som forsikringstaker må gjøre eller ikke gjøre, og som er dine forpliktelser i forsikringsavtalen utover å betale fakturaen og passe på at informasjonen som forsikringen er basert på er riktig. Dette er regulert i det man kaller sikkerhetsforskrifter i forsikringsvilkårene og sier noe om krav til båten, krav til fører, krav til sikringstiltak osv. Disse vil kunne variere mellom forsikringsselskapene, og følger man ikke disse krav og tiltak vil det kunne få konsekvenser og kan medføre reduksjon, og i verste fall bortfall av erstatning i et eventuelt skadeoppgjør.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish