Husk båten også om vinteren

Når vinteren er her og sommerens båttur bare er en fjern drøm, kan det være lett å glemme at båten trenger jevnlig tilsyn.

– Det er viktig å huske at selv om båten lå trygt innpakket på land eller godt fortøyd og tildekket i vinterhavnen da du forlot den sist, er det ikke sikkert at den kommer seg gjennom hele vinteren uten hendelser.

Det er Söderberg & Partners ekspert på båtforsikringer, Rune Sagen, som sier dette.

– Mye kan skje, og passer du ikke jevnlig på båten din, risikerer du å få skader på båten som ikke blir erstattet eller er dekket av forsikringen.

Begrense skade

Sagens agenda er en vennlig påminning til deg som båteier om at du er ansvarlig for å gjøre det du kan for å forhindre og begrense skader på båten.

– Det gjelder også når båten ligger i vinteropplag, sier han og peker på store de store nedbørsmengdene og den sterke vinden som vi har i deler av landet i disse dager.

– Det er smart å ta en ekstra tur for å sjekke båten, sier han.

Uforutsett skade

Skader som utvikler seg over tid er normalt ikke dekket av forsikring.

– Forsikringen er jo ment å dekke den plutselige og uforutsette skaden som oppstår, for eksempel når en voldsom vinterstorm på en eller annen måte skader en båt som i utgangspunktet er forsvarlig  fortøyd eller lagt i opplag.

Forsikringstakers plikt

Fordi en skade som utvikler seg over tid normalt ikke dekkes av båtforsikringen – på samme måte som at bilforsikringen ikke dekker at en bil ruster eller at bremsene blir slitt – er det viktig at du holder jevnlig tilsyn med båten.

– Slik kan du oppdage en eventuell skade som kan utvikle seg over tid, sier Sagen som peker på at tilsyn er en naturlig konsekvens av forpliktelsene du har som forsikringstaker.

– I forsikringsavtalen er det blant annet regulert hva du som båteier skal gjøre, eller ikke gjøre, for å unngå eller begrense skade. Det kan for eksempel være krav til å sikre eller låse, fortøye forsvarlig, frostsikre båten, stenge bunnventiler og holde jevnlig tilsyn.

Temperatursvingninger

Det er krevende å sikre seg mot at norsk vintervær skader båten.

– Pass på ekstra ved mye nedbør, mye vind og temperatursvingninger, sier Sagen.

Han viser til at lett snø ved temperaturendringer kan bli blytung og belaste opplagsutstyret eller skade komponenter og utstyr på båten.

– Snø og is kan smelte og renne inn i båten, og ved ny frost kan dreneringen fryse. Dermed vil vannet finne andre veier, for eksempel inn i båten eller ned i motorrommet.

Båt på bunn

Båter som ligger på vannet er selvsagt også utsatt for det samme.

– Vi har eksempler på at båter havnet på bunn, etter at de over tid har blitt fylt med vann og sunket. Hadde det vært tilsyn av båten, ville det blitt oppdaget, sier Sagen som legger til at i de tilfellene kan det være lite å hente fra forsikringen. 

Skadedyr

Innbrudd er normalt dekket av forsikringen. Men uten tilsyn er det en risiko for at dører eller luker blir stående åpne over tid. Det kan føre til betydelige merskader.

– Merskadene dekkes ikke nødvendigvis av forsikringen, forklarer Sagen.

Han viser også til eksempler på at både folk og dyr har «bosatt» seg i båter i vinteropplag.

– Vi har sett store ødeleggelser av for eksempel bever. Skader påført av skadedyr, dekkes normalt ikke av forsikringen.

Meld tyveri raskt

Dersom det er utført hærverk på båten, er det viktig å oppdage og melde tyveriet og hærverket så snart som mulig.

– Da er det større sannsynlighet for at lovbruddet blir oppklart, sier båtforsikringseksperten fra Söderberg & Partners.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish