Sommer og sol betyr mange båtskader

En lang og varm sommer betyr ekstrem høy aktivitet blant båtfolket. Slike somre er også travle for redningsskøytene, og vi registrerer mange skader.

Når Redningsselskapet har det travelt, får det naturlig nok ringvirkninger til forsikringsbransjen. – Vi ser en klar sammenheng mellom fint vær, mye båtbruk og mange skader, sier ekspert på båtforsikring hos Söderberg & Partners, Rune Sagen.

Ikke krav til forsikring på fritidsbåter

I følge Båtlivsundersøkelsen fra Kongelig Norsk Båtforbund, er det 130 000 uforsikrede båter i Norge (2017). Er båten uforsikret og går på grunn og synker, eller den tar fyr og brenner opp, vil båteier miste hele verdien.

– Det er ikke noe lovmessig krav til å tegne fritidsbåtforsikring. Uten forsikring må båteier og båtfører bære risikoen selv. De kan også pådra seg et betydelig erstatningskrav fra andre som eventuelt har blitt påført skade om noe skulle gå galt, sier Sagen.

Grunnstøting på topp i statistikken over båtskader

Sagen forteller at den vanligste skaden som rapporteres til forsikringsselskapene, er grunnstøting. Dette bekreftes av Redningsselskapets statistikk. Vestfold og Østfold troner øverst på statistikken med flest båter som har hatt behov for å bli dratt av grunn.

Så hva skyldes alle skadene til sjøs? Sommer, sol og fritid frister mange til lange dager på sjøen. – Det viser seg at skader på fritidsbåter for ofte oppstår ved for stor fart, i mørke og gjerne av erfarne båtførere i kjent farvann. I noen tilfeller er dessverre også alkohol involvert. Ofte ser vi en kombinasjon av disse faktorene, forteller Sagen.

Mange av skadesituasjonene vil kvalifisere til erstatning gjennom kaskoforsikring. Men han legger til slutt til at – I de tilfellene der fører har kjørt i alkoholpåvirket stand utover lovlige grenser, vil ikke skadene dekkes av forsikringen. 

Båtforsikring er viktig

Til sjøs er det mye som kan gå galt, og uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige. 

Med lang fartstid i båtforsikringsmarkedet, og som Norges største forsikringsmegler innen båtforsikring for fritidsbåter, har vi i Söderberg & Partners det beste grunnlaget for å fremforhandle gode og unike vilkår for deg og din båt.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish