Transport av båt på henger

Her kommer noen god råd relatert til nødvendig, riktig og god sikring av båt på henger. Dette for at båten skal sitte godt festet under transport, da båten kan forskyve seg under transport, ved oppbremsing eller ved en unnamanøver.

Sjekkliste før transport av båt

✔ Hva har bilen lov til å trekke?

- Det første du må undersøke er hvor mange kilo tilhengeren har lov til ha som nyttelast, altså totalvekten med henger + båt.

✔ Hvilket førerkort trenger jeg for å kjøre båten på henger?

- På Vegvesenets sine sider finner du en tilhengerkalkulator, for å kontrollere hvor mye du har lov til å trekke med bilen, ifht. ditt førerkort. Tillatt totalvekt vil også være angitt i vognkortet på bilen. NB! Dersom båten er fylt med drivstoff, må også denne vekten medregnes. Mer informasjon her

✔ Riktig størrelse på henger 

- Det er viktig at du har riktig størrelse på henger i forhold til båtens størrelse.

✔ Forsikring

- Sjekk om din forsikring dekker transport på henger.

Sikring av båten og balansepunkt på hengeren

  • Båtens tyngdepunkt skal normalt ligge over eller foran bakhjulene på hengeren og ikke på hengerfestet. Juster eventuelt båten forover eller bakover til man finner en god balanse av vekten. En god tommelfingerregel er at man skal kunne løfte kulekoblingen foran på båthengeren med en hånd.  
  • Sjekk at båten står balansert på alle rullene på tilhengeren.
  • Juster eventuelle støttehjul på tilhengeren slik at båten ligger inntil disse. Baugen skal ligge inntil baugstøtten.

Stropping av båt

Når du skal stroppe båten så anbefaler vi deg å benytte jekkestropper som tåler båtens vekt. Du benytter totalt fire stropper. Fest stroppene fremover, bakover og sideveis. Stroppene skal være som en V-formasjon. 

  • Stroppene i baugen må gå skrått bakover. Fest stroppen i hengeren, før den festes igjennom kryssholtet eller baugkroken, og tilbake i hengeren. Da sikrer du båten i fartsretningen. 
  • De to stroppene akterut fester du mellom henger og i kryssholtet på babord og styrbord side, slik at de går skrått fremover. Det er viktig at du ikke stropper over båten (da kan båten skli), men at det benyttes en stropp på hver side mellom båt og henger. Fest stroppene på hver side 
  • For å sikre at stroppene ikke sliter på båtens sider, fest et tøystykke i mellom båt og stropp.
    Sjekk at alle stroppene er godt strammet og at båten er i balanse på tilhengeren. Dette er uhyre viktig, da båten kan forskyve seg når du strammer en side. Vær nøye.

Tilte motoren eller drev opp 

Du må alltid tilte motoren eller drev opp når du skal transportere båten.

Trygg transport

Nå er du klar for å transportere båten trygt på veien. Sikre at du ikke har noen løse gjenstander som kan fly ut av båten under transport.
NB! Husk å lukke alle luker som går i mot kjøreretningen.

God tur!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish