Eierskifte

Du kan ikke forsikre en båt du ikke eier. Sørg derfor at det er klart og tydelig avtalt på hvilket tidspunkt eierskiftet skjer når du kjøper eller selger båt.

I verste fall kan du risikere at båten er uforsikret fordi forsikringen rett og slett er ugyldig. Hvem som eier båten – kjøper eller selger – avgjøres ikke nødvendigvis av når båten blir betalt. Heller ikke nødvendigvis når den fysisk blir overtatt med mindre det faktisk er avtalt!

– Det er når kjøper overtar risikoen, at vedkommende eier båten. Det er tidspunktet for avtalt eierskifte, sier ekspert på båtforsikring, Rune Sagen i Söderberg & Partners.

Han anbefaler for eksempel å velge betalingstidspunktet som tidspunktet for eierskifte. 

– Sørg for å avtale tydelig overtagelsestidspunkt i salgs- og kjøpskontrakten for å unngå tvil om eierrettigheter, forpliktelser og forsikringsforhold.

Avtal overtagelsestidspunkt

Ikke sjelden foregår betaling ved båtkjøp i rater. Noen betaler litt om høsten når de har gjort en avtale med selger. Resten betales kanskje en gang på vårparten. Men tidspunkt for overtakelse blir ikke alltid angitt konkret i kontrakten, og det kan skape problemer.

– Hva med eierskapet i mellomtiden, spør Sagen, som selv gir svaret.

– Frem til et eventuelt avtalt dato for eierskifte, er det selger som eier båten, selv om du som kjøper kan ha betalt et betydelig forskudd. Så lenge båten eies av selger, er det selger som må ha båten forsikret.

Problemet kan oppstå hvis du som kjøper har betalt noe av båten, og noe skjer med båten i denne mellomfasen. Lageret der båten står, kan for eksempel brenne.

– I en slik situasjon vil eier, altså selger, motta eventuell erstatning. Den som har begynt å betale på båten, har ikke noe krav hos forsikringsselskapet.

Forsikringsbeviset

Problemet er ikke løst for kjøper selv om hun har forsikret båten. Hovedregelen er at forsikringen gjelder for den eller de som står angitt i forsikringsbeviset i den angitte forsikringsperioden. Men det er forutsatt at den som står angitt i forsikringsbeviset også er eier av båten:

– Ved kjøp gjelder kjøpers forsikring først fra det tidspunkt kjøper har overtatt risikoen for båten i henhold til kjøpekontrakten, presiserer Sagen.

En regel i forsikringsavtaleloven sier at når en båt bytter eier, gjelder selgers forsikring i inntil to uker etter avtalt overtakelse. Dette er som hovedregel gjengitt i forsikringsvilkårene. Regelen gjelder med mindre det er avtalt kortere tid, eller kjøper har forsikret båten.

– Denne halen på selgers forsikring er en sikkerhetsventil i lovverket  slik at  kjøper skal få litt tid for å få ordnet forsikring. Men det kan ikke avtales lengre ansvarstid enn denne 14- dagersperioden, sier Sagen.

Kjøper er taper

Man havner fort i en situasjon der selgers forsikring ikke er juridisk gyldig. Men selv om den skulle være gyldig innenfor 14-dagersfristen etter overtagelsen, vil faktisk selger, som allerede har fått kjøpers oppgjør for båten, også få et eventuelt forsikringsoppgjør ved skade.

– Kjøper sitter bare igjen med en skadet båt, sier Sagen.

Uforsikret

For både selger og kjøper er det derfor viktig at overtagelsesdato er tydelig avtalt. Det betyr ikke at man nødvendigvis må avtale en konkret dato lang tid i forveien. Man kan for eksempel skrive i avtalen at den er overtatt når den er betalt.

– For kjøper er det viktig å tegne egen forsikring i sitt navn fra overtagelsen. Ikke stol på eller avtal ordninger der tidligere eier skal holde båten forsikret.

Selger må heller ikke «være grei» og tilby kjøper å la båten være forsikret i selgers navn den tiden som eventuelt er igjen av betalt forsikringstid.

– Da er båten uforsikret etter to uker fordi selgers forsikring da vil være ugyldig selv om selger har betalt forsikring, og ingen kan kreve erstatning.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish