Skadeårsaker på fritidsbåt

På sjøen er det mye som kan gå galt, og skadestatistikken på fritidsbåter i Norge er høy. Men mange av skadene kan unngås hvis man er klar over dem. Derfor har vi laget en liste over de ti vanligste årsakene til skader på fritidsbåter i Norge.

Flere årsaker

Tall fra SSB viser at det som oftest er det båter med utenbordsmotor som er involvert i skader og tyveri, mens det er dyptgående seilbåter som står for de dyreste skadene. De vanligste årsakene til skader på fritidsbåter viser seg å være promillekjøring (ingen forsikringer dekker skader knyttet til promillekjøring), lite erfaring og mørkekjøring – ofte i kombinasjon med hverandre. Dette er noe som kan være flaut å innrømme og rapportere for båteierne, særlig hvis skadene ikke er så omfattende. Derfor tror man at den faktiske skadestatistikken til sjøs er høyere enn det rapportene viser.

De vanligste skadene

Er man klar over de vanligste skadene, er det lettere å unngå dem. 

  1. Grunnstøting
  2. Brann/eksplosjon
  3. Kantring
  4. Kontaktskade, kaier, broer etc
  5. Kollisjon
  6. Lekkasje
  7. Savnet, forsvunnet, tyveri
  8. Hardtværskade
  9. Maskinhavari
  10. Annet
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish