Hvordan vurderes og behandles et båtskadekrav av forsikringsselskapet?

Vi gir deg en generell beskrivelse av hvordan forsikringsselskapet normalt jobber ved vurdering og behandling av et båtskadekrav knyttet til en båtforsikring

Et skadekrav skal meldes så snart som mulig uten ugrunnet opphold etter at skaden har inntruffet og oppdaget, og senest innen et år.

Tyveri skal alltid meldes til Politiet så snart som mulig, men det er vanlig å avvente i minimum 30 dager før forsikringsselskapet anser den stjålne båten eller komponenten som borte. 

Skaden må som hovedregel ikke utbedres før etter nærmere avtale med forsikringsselskapet, men begrensning av skade og nødvendig berging kan og bør iverksettes.

Som et ledd i skadebehandlingen trenger forsikringsselskapet å motta og innhente informasjon om hva som har skjedd, omstendighetene rundt skaden, hvem som er involvert, årsaken til skaden og skadeomfang. En utfylt skademelding som beskriver dette er starten på skadebehandlingsprosessen.

Ved en skade vil forsikringsselskapet vurdere:

  • Omstendighetene rundt skaden
  • Om skaden som sådan er dekket av forsikringen
  • Hvordan skaden rimeligst kan utbedres på en teknisk forsvarlig måte
  • Hvilken erstatning som er riktig iht. forsikringsavtalen.

Som oftest kan forsikringsselskapet vurdere dette basert på prisoverslag for reparasjon fra båtverkstedet som inneholder dokumentasjon om skaden, beskrivelse av skadeårsak og foreslått reparasjonsmetode. Forsikringsselskapet kan velge å engasjere en takstmann som teknisk ekspert for å vurdere og fastsette skadeårsak, reparasjonsmetode, reparasjonskostnad eller markedsverdi.

Innholdet i denne artikkelen er ment som en generell beskrivelse av hva som normal fremgangsmåte når et forsikringsselskap vurderer et båtskadekrav. Avhengig av skadesituasjonen kan behandlingen av et båtskadekrav avvike fra beskrivelsen ovenfor. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish