Transport av båt

Det har den siste tiden vært en del saker i media knyttet til uhell i forbindelse med transport av båter på henger. Vår er faring er at det ofte handler om tilstanden til hengeren og/eller selve festingen av båten før transporten starter.

- Det er flere faktorer som spiller inn, og som kan medføre uhell, når en båt skal fraktes på henger, sier Thomas Røang hos Söderberg & Partners.

Manglende vedlikehold av båthenger

Skader på båthengeren skjer hyppigst i starten og slutten på båtsesongen, og skyldes ofte manglende vedlikehold siden sist hengeren ble brukt. Det kan være bremser, rustskader, problemer med det elektriske (lys og koblinger), og andre ting som ikke fungerer som de skal. 

 - Vi anbefaler at du sjekker hengeren før du benytter den, så slipper du å bli en av de som står langs veikanten, sier Røang

Feil lasting og festing av båten 

Feil lasting eller mangelfull festing av båten på hengeren er også en hyppig skadeårsak.   

-  Nødvendig og riktig sikring er viktig for at båten skal sitte godt festet under transport. Da reduserer du faren for at båten forskyver seg ved oppbremsing eller ved en unnamanøver, sier Røang,

Sjekkliste før transport av båt

  • Hva har bilen lov til å trekke?
  • Hvilket førerkort trenger jeg for å kjøre båten på henger?
  • Riktig størrelse på henger
  • Sikring av båten og balansepunkt på hengeren
  • Stropping
  • Tilt av motor
  • Forsikring

- Vi jobber hele tiden proaktivt med skadebegrensning, og en viktig del av dette arbeidet er formidling av erfaring fra tidligere saker, avslutter Røang.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish