Forsikring ved transport av båten din

Overlater du transport av båten din til andre? Undersøk hva som er dekket av transportørens forsikring. Frakter du den selv på tilhenger kan båtforsikringen din være nok. Men du bør sjekke også dette.

Ikke sjelden ser vi båter som fraktes på landeveien fra et sted til et annet, enten på en tilhenger etter en bil, eller på en lastebil. Om du er eier av en av de båtene, bør du ta deg tid til å sjekke om din forsikring dekker eventuelle uhell under transporten.

– Når du overlater båten din til en transportør, er ansvarsforholdet regulert i egen lovgivning som er tilpasset internasjonale regler og som også er et helt eget forsikringsområde, forteller Rune Sagen i Söderberg & Partners.

Om du frakter selv

Sagen er spesialist på båtforsikring. Han skiller mellom en situasjon der du selv frakter båten på en henger på landevei, eller om du lar andre frakte båten for deg.

– Frakter du båten selv på en henger langs landeveien, kan den være dekket av båtforsikringen. Men ikke alltid, sier han.
Selv om du har en stor bil og en kraftig tilhenger, går det vanligvis en grense for hvor stor båt du kan frakte på den måten og likevel ha dekning i den vanlige båtforsikringen.
– Dette kan variere hos de forskjellige forsikringsselskapene, og for båtforsikringen gjennom Söderberg & Partners går denne grensen på 30 fot.

Om andre frakter

Det ikke alle er klar over, er at dersom du overlater båten din til en transportør, det være seg til vanns eller på land, med en fraktebåt, med bil eller tog, da gjelder egne regler. – Da må du huske å tegne en egen transportforsikring hvis din vanlige båtforsikring ikke dekker transporten, påpeker Sagen.

Transportørens ansvarsforsikring

Transportøren har normalt tegnet en egen ansvarsforsikring. Den forsikringen er for å sikre transportøren for det erstatningsansvaret han kan komme i, i henhold til lovgivningen. Transportørens ansvarsforsikring er ikke primært for å sikre deg som eier av lasten.

– Det skal dessuten mye til at transportøren har ansvaret for et uhell og en skade. Mye kan skje som transportøren ikke kan lastes for og derfor ikke er ansvarlig for. Det kan for eksempel komme en elg eller et barn i vegen som tvinger sjåføren til å foreta en manøver som kan skade båten din. Da er ikke transportøren ansvarlig for eventuelle skader på din båt.

Lave satser

Hvis transportøren likevel skulle være ansvarlig – om han for eksempel kolliderer båten i en jernbaneundergang der det er merket klareringingshøyde – vil transportørens ansvarsforsikring ikke dekke båtens reelle verdi.

Grunnen til dette er at erstatningsnivået er regulert i lovgivningen, som i tillegg er tilpasset internasjonale regler. Erstatningsnivået fastsettes med satser pr. kilo eller kolli som er altfor lave i forhold til kilo- eller stykkpris for en fritidsbåt.

Dekker ikke båtens reelle verdi

– Om en transportør for eksempel er ansvarlig for en ødelagt nyere båt, vil hans forsikring trolig bare dekke langt under halve verdien av båten, antyder Sagen.


Ved veitransport i Norge er denne erstatningen maks 17 SDR (Special Drawing Rights, et internasjonalt betalingsmiddel skapt av Det internasjonale valutafond) pr. kilo. Det tilsvarer i underkant av 200 kroner pr. kilo båt. Ved veitransport utenfor Norge i Europa, er denne under det halve, altså under 100-lappen pr. kilo båt.


– Om du som båteier tegner en egen transportforsikring som dekker alle farer på båtens reelle verdi, er du sikret ordentlig erstatning hvis noe skjer under transporten.

Båt i arrest

Det knytter seg spesielle situasjoner og regler for frakt til sjøs. Dersom rederiet som frakter båten din for eksempel har gjort noe galt, kan skipet og lasten tas i arrest. Det kan for eksempel dreie seg om at skipet har forurenset havnen, har unnlatt å betale havneavgift, eller andre former for mislighold.

– Problemet for deg som får fraktet din båt på det arresterte skipet, er at også din båt settes i arrest, sier Sagen. I det tilfellet vil du få bistand gjennom en transportforsikring.  

Felleshavari

En annen spesiell situasjon kan oppstå når skip frakter en vare, for eksempel din båt. Et transportskip kan komme ut for hardt vær. Kapteinen kan velge å kaste noe av lasten på sjøen for å redde skipet.
– Selv om din båt ikke ble berørt, må du være med på å erstatte den delen av lasten kapteinen kastet ut. Din andel i spleiselaget dekkes av en transportforsikring som du tegner på din båt.

Sjekk forsikringen din

Dette er bare noen eksempler på situasjoner som du som eier av en båt som blir fraktet kan komme ut for!

  • Sjekk om din egen båtforsikring dekker transportskader hvis du skal frakte båten selv.
  • Sørg for å tegne transportforsikring dersom transporten ikke er omfatte av egen båtforsikring eller om du engasjerer en transportør for å frakte båten din.

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish