Uten forsikring kan det fort bli dyrt

Til sjøs er det mye som kan gå galt, og uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en ulykke.

Du kan også bli økonomisk ansvarlig for skader du har påført andre, og i enkelte tilfeller også måtte betale for skader på egen båt selv om en annen båt er skyld i skaden. 

Dekker ikke alt

Det er ikke alle båtforsikringer som dekker alle skader, og mange båteiere oppdager ikke dette før skaden allerede er skjedd. Så skal du kjøpe båtforsikring, burde du på forhånd sjekke hva båtforsikringen faktisk dekker.

Båtforsikring gjort enkelt

Siden en skade på båten kan være vanskelig nok i seg selv, mener vi at båtforsikringen skal gjøre det enkelt for deg.

Med lang fartstid i båtforsikringsmarkedet og som en av de ledende forsikringsmeglerne innen båtforsikring for fritidsbåter i Norge, har vi i Söderberg & Partners det beste grunnlaget på å fremforhandle de beste unike vilkårene for deg og din båt.

Unike vilkår til konkurransedyktig pris

Med båtforsikring gjennom Söderberg & Partners er du garantert unike vilkår. Forsikringen inkluderer totalskadegaranti, aldersgaranti og maskinskadegaranti.

Med totalskadegaranti er du garantert en erstatning som tilsvarer det du kjøpte båten for. Garantien gjelder i inntil 4 år fra du kjøpte båten som ny eller brukt.

Med aldersgaranti gjøres det kun begrensede aldersfradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte ødelagte deler (f.eks. ved skifte av drev/undervannshus etter en grunnstøting).

Med maskinskadegaranti er forsikringen utvidet til også å omfatte indre skader i motor og drivlinje som skjer plutselig og uforutsett (f.eks. ved havari på vannpumpe eller turbo). Garantien gjelder for inntil 6 år gamle motorer benyttet til fritidsbruk.

Garantien kan normalt utvides ytterligere med en betalbar tilleggsdekning for å omfatte inntil 15 år gamle motorer.

Juridisk bistand

Inkludert i forsikringen er også en egen rettshjelpforsikring, hvor du ved behov kan få juridisk bistand fra advokater, bl.a. til klagebehandling og vurdering av forsikringsoppgjør.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish